Sökning: "LVU kön föräldrar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden LVU kön föräldrar.

  1. 1. Den onda modern och den försvarslösa fadern : Om föräldrakonstellationer och köns påverkan på rättstillämpningen i LVU-mål

    M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Petra Hultgren; [2013]
    Nyckelord :LVU; föräldrakonstellationer; kön;

    Sammanfattning : Årligen placeras ett flertal barn och unga med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det centrala fokuset i denna studie är att identifiera skillnader vad gäller rättens argumentation i domskälen, gällande beslut om LVU, med utgångspunkt i föräldrakonstellationer och bioligiskt kön. LÄS MER