Sökning: "LVU kön föräldrar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden LVU kön föräldrar.

 1. 1. Det könade föräldrakontraktet : En tematisk analys av LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Love Almén Olsson; Emma Christiansson; [2020]
  Nyckelord :genus; LVU; föräldraskap; föräldraförmåga; omsorgsbrist;

  Sammanfattning : Sverige ses ofta som ett jämställt land, men trots detta är det långt ifrån jämställt. Statistik visar att kvinnor gör mer obetalt hemarbete och har ansvaret för majoriteten av barnomsorgen. Studien undersöker om denna ojämställdhet speglas i synen på föräldrar hos socialtjänst och rättsväsende i LVU-domar. LÄS MER

 2. 2. Den onda modern och den försvarslösa fadern : Om föräldrakonstellationer och köns påverkan på rättstillämpningen i LVU-mål

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Hultgren; [2013]
  Nyckelord :LVU; föräldrakonstellationer; kön;

  Sammanfattning : Årligen placeras ett flertal barn och unga med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det centrala fokuset i denna studie är att identifiera skillnader vad gäller rättens argumentation i domskälen, gällande beslut om LVU, med utgångspunkt i föräldrakonstellationer och bioligiskt kön. LÄS MER