Sökning: "LVU"

Visar resultat 1 - 5 av 421 uppsatser innehållade ordet LVU.

 1. 1. Grunden förändras men tvånget består? Om processramen och rättssäkerhet i mål om upphörande av vård enligt LVU 2 §

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Kryh; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvångsvård av barn enligt LVU syftar till att skydda barn och unga mot allvarlig utsatthet. Ett tvångsomhändertagande är dock en ytterst ingripande åtgärd, varför det är viktigt att såväl beredandet som upphörandet av tvångsvården uppfyller krav på rättssäkerhet. LÄS MER

 2. 2. Barns rätt till skydd och barns rätt till delaktighet - (o)förenliga rättigheter? En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares beskrivningar av att arbeta med barn och ungas delaktighet vid LVU-ärenden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Rebecca Sylten; [2022-02-08]
  Nyckelord :children’s participation; ; article 12 of the convention on the Rights of the child; compulsory care; care of young people special provision act; child perspective; children’s perspective; social worker perspective;

  Sammanfattning : Several investigations and reports show that Swedish social services do not sufficiently provide children’s and young people’s right to participation in cases of care of young people (special provision) act. The aim of this study was to explore how, if at all, social workers working with children and young people in Western Sweden describe themselves working with children’s participations in cases of care of young people (special provision) act. LÄS MER

 3. 3. Skakvåld i LVU-processen – En empirisk undersökning av förvaltningsdomstols hantering av misstänkt skakvåld efter HFD 2018 ref. 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alma Lövgren; [2022-01-28]
  Nyckelord :Skakvåld; Triaden; Shaken Baby Syndrome; Abusive Head Trauma; Tvångsvård; Brister i omsorgen; Bristande säkerhetsmedvetande; Fysisk misshandel; LVU;

  Sammanfattning : Länge ansågs den s.k. triaden av symptom – blödning under hårda hjärnhinnan, blödningar i ögonbottnarna och hjärnpåverkan – självständigt eller i kombination med andra skador typiska för barnmisshandel bevisa skakvåld. LÄS MER

 4. 4. "Det tredelade föräldraskapet" - En kvalitativ studie om diskurser och samverkan i JO-beslut.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elvira Paulsson; Emma Jerkesten; [2022]
  Nyckelord :out of home placement; participation; cooperation; three-way parenting; best interest of the child. familjehemsplacering; delaktighet; samarbete; tredelat föräldraskap; barnets bästa; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to shed light on the cooperation between biological parents, foster parents and the social services regarding when a child is placed according to LVU, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, by examining how participation and cooperation is presented in decisions made by JO (Justitieombudsmannen). This cooperation between these three parties is called the three-way parenting or out-of-home placement and has been a starting point for the study. LÄS MER

 5. 5. Samtycke till frivilliga insatser enligt SoL och LVU : En utredning av möjligheten att besluta om insatser för barn när samtycket till frivilliga insatser inte är tillräckligt eller saknas

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Wahlberg; [2022]
  Nyckelord :Children; social services; consent; voluntary contributions; compulsory care; intermediate compulsory; open contributions; Barn; socialtjänst; samtycke; frivilliga insatser; tvångsvård; mellantvång; öppna insatser;

  Sammanfattning : Sedan år 1982 har utgångspunkten varit att socialtjänstens verksamhet ska grunda sig i den enskildes integritet och självbestämmanderätt. Den enskilde ska därigenom själv få bestämma huruvida en viss insats från socialtjänsten ska tas emot eller inte. LÄS MER