Sökning: "LVU"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade ordet LVU.

 1. 1. Vad ska föräldrar säga för att få behålla sina barn? En studie om hur föräldraskap framställs i domstolsbeslut angående LVU

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alvina Terning; Sofia Hultman; [2019-03-13]
  Nyckelord :Domstolsbeslut LVU; föräldraskap; genus; diskursanalys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur föräldraskapet framställdes i domstolsbeslutangående 2§ LVU. Vi undersökte därmed hur ett gott respektive icke gott föräldraskapframställdes. Det empiriska materialet utgjordes av 75 domstolsbeslut från förvaltningsrätten iGöteborg. LÄS MER

 2. 2. Tvångsvård av unga över 18 år med stöd av LVU - En analys av svensk lagstiftnings förenlighet med Europakonventionen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Hallgren; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudregeln inom socialtjänsten är att vård ska ges genom frivilliga insatser. Genom lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga möjliggörs dock tvångsvård under vissa förutsättningar. Tvångsvård med stöd av LVU är först och främst en åtgärd som riktar sig till barn under 18 år. Emellertid anges i 1 § 3 st. LÄS MER

 3. 3. Rättssäkerhetsgarantier inom ramen för redan beslutad tvångsvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Johansson; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När en individ tvångsvårdas enligt LVU, LVM eller LPT fattas det många beslut gällande individens liv och frihet inom ramen för den tvångsvården. Besluten kan exempelvis inskränka rörelsefriheten, kontaktmöjligheten med personer utanför tvångsvården eller innebära att tvångsvården förlängs. LÄS MER

 4. 4. Genussystemet i LVU-domar. En kvalitativ studie om genusskillnader i 2§ LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marielle Persson Johansson; Viktoria Kronborg; [2019]
  Nyckelord :Gender differences in judgements; LVU; förvaltningsrätten; Swedish court; equality; unequality; childcare; Yvonne Hirdman; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Marielle Johansson & Viktoria Kronborg Title: Gendersystem in LVU judgements. A qualitative study of gender differences in LVU judgements. [Translated title]. Supervisor: Mikael Sandgren When in trial everyone is supposed to be equal to the law. LÄS MER

 5. 5. Självskattade psykiska problem hos pojkar och flickor på särskilda ungdomshem - en jämförande studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andreas Gustafsson; Annika Wilson Jonsson; [2018]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; ungdomar; självskattade problem; ungdomshem; tvångsvård; LVU residential care; SiS; YSR; anti-social; youth; self-reported problems; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study analysed self-reported problems and symptoms of impaired mental health using the Youth Self-Report (YSR), in a group of 23 girls and 15 boys who were recently admitted to special residential homes run by The National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse, SiS). SiS delivers individually tailored compulsary care to young people by order of social services in all the municipalities of Sweden. LÄS MER