Sökning: "LVU"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade ordet LVU.

 1. 1. Självskattade psykiska problem hos pojkar och flickor på särskilda ungdomshem - en jämförande studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andreas Gustafsson; Annika Wilson Jonsson; [2018]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; ungdomar; självskattade problem; ungdomshem; tvångsvård; LVU residential care; SiS; YSR; anti-social; youth; self-reported problems; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study analysed self-reported problems and symptoms of impaired mental health using the Youth Self-Report (YSR), in a group of 23 girls and 15 boys who were recently admitted to special residential homes run by The National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse, SiS). SiS delivers individually tailored compulsary care to young people by order of social services in all the municipalities of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Svensk behörighet vid omedelbara omhändertaganden enligt LVU i gränsöverskridande situationer inom EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ulrika Norén; [2018]
  Nyckelord :internationell privaträtt; internationell barnrätt; Bryssel II-förordningen; tvångsvård; omedelbara omhändertaganden; LVU; gränsöverskridande situationer; EU; barnkonventionen; rättighetsstadgan; kammarrätt; 2740-16;

  Sammanfattning : According to article 8 in the Brussels II regulation a Member State has jurisdiction in matters of parental responsibility over a child who is habitually resident in that State at the time the court is seised. This includes compulsory care of children by the State. LÄS MER

 3. 3. Är det skillnad på barn och barn? : -  En kvalitativ studie om socialtjänstens LVU-utredningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therése Johansson; Josefin Holmbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The reception of large numbers of unaccompanied children seeking asylum in 2015 involved a considerable undertaking on the part of the municipalities to achieve a good long-term system of reception. Some of these children have subsequently been subjected to compulsory care, following LVU*-investigations, made by the Social Service. LÄS MER

 4. 4. “9 av 10 gånger är det ju en flicka” En vinjettstudie om socialarbetares genusföreställningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Melina Melander; Pernilla Karlberg; [2018]
  Nyckelord :Bedömning; genusföreställningar; socialtjänst; annat socialt nedbrytande;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det sker olika bedömningar av flickor och pojkar, vilket kan komma att gynna eller missgynna ungdomar utifrån könstillhörighet. För att bygga vidare på dessa resultat bör det synliggöras på vilket sätt flickor och pojkar bedöms olika. LÄS MER

 5. 5. Rättsligt skydd för barn i missbruksmiljöer : En utredning av de glömda barnens rättigheter i svensk lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Annica Humla; [2018]
  Nyckelord :Medberoende; barn; LVU; missbruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att redogöra för vilka rättigheter barn i Sverige har som leveri familjer med missbruk. Uppsatsens syfte har besvarats med hjälp av studier av lagstiftning,förarbeten, rättsfall och relevant doktrin. LÄS MER