Sökning: "Länk kampanj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Länk kampanj.

  1. 1. Sökmotoroptimering och internetmarknadsföring

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

    Författare :Staffan Arvidsson; [2009]
    Nyckelord :Sökmotoroptimering; Webbanalys; Sökmotorer; Webbindexering; Keywords; Nyckelord; Länk kampanj; Webbinnehåll;

    Sammanfattning : Sökmotoroptimering eller SEO (Search Engine Optimization), har blivit enmycket viktig del när det gäller att profilera sig online. Det som avses medsökmotoroptimering är att göra förändringar på en webbsida så att denplaceras högre upp bland resultaten hos sökmotorerna, och på ett sådant sättfår en större exponering. LÄS MER