Sökning: "Labor law"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade orden Labor law.

 1. 1. Uppsägningsprocessen - En analys av 7 och 22 §§ LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Felicia Petersson; [2020]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : När arbetsbrist har uppstått har även frågan kring hur reglerna ska tolkas även uppstått. Detta har inte alltid varit tydligt i lagtext utan mycket av detta har Arbetsdomstolen fått tolka och det har gett prejudikat att följa. LÄS MER

 2. 2. Övertid - lånad tid på arbetsmiljöns bekostnad? - En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens rätt att beordra övertid i relation till skyldigheten att ansvara för arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tornerefelt; [2020]
  Nyckelord :Arbetstid; arbetsmiljö; övertid; beordrad övertid; självpåtagen övertid; arbetsledningsrätt; arbetsskyldighet; organisatorisk och social arbetsmiljö; arbetsbelastning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsgivarens möjlighet att beordra arbete på övertid är många gånger en nödvändighet för att verksamheten ska fungera. De senaste åren har det emellertid både rapporterats om ett högt övertidsuttag och en bristande psykosocial arbetsmiljö med hög arbetsbelastning inom flertalet branscher. LÄS MER

 3. 3. “IF WE HAVE THE SEX PURCHASE LAW, WE MUST BE PREPARED TO HELP” - How some of Sweden’s social services work with youths having sex for compensation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Klara Wefer; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to look into how some social workers in Sweden view their work with youths having sex for compensation with regards to the feminist ideas that the law on buying sex expresses. Swedish studies have shown that most of the youths having sex for compensation started when they were 13-14 years old. LÄS MER

 4. 4. När får arbetsgivare omplacera arbetstagare? - En undersökning av arbetsgivares och arbetstagares rättigheter respektive skyldigheter i två omplaceringssituationer inom privat sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Gynnerstedt; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; omplacering av arbetstagare; relocation of workers; civilrätt; private law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within the Swedish labor law system, there are mainly two types of relocation situations. The first is that employers, by virtue of their management right, can relocate employees within the framework of their work obligation. This can be done without any imminent risk of termination of employment. LÄS MER

 5. 5. Indigenous Peoples and Internal Displacement: A Legal No Man's Land?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jack Musgrave; [2020]
  Nyckelord :Indigenous peoples; human rights; internal displacement; Guiding Principles on Internal Displacement; UNDRIP; ILO Convention no. 169; Colombia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : “Cultural identity is closely linked to their ancestral lands. If they are deprived of them, by means of forced displacement, it seriously affects their cultural identity, and finally, their very right to life lato sensu... LÄS MER