Sökning: "Labor shortage"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Labor shortage.

 1. 1. Compassion Meditation Höjer Communal Mål - en Experimentell Studie på Gymnasieelever i Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Hägerklint; Annie Sollvén; Alexandru Tamas; [2020]
  Nyckelord :compassion meditation; communal; yrkesmål; medkänsla; stress; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sweden is witnessing a shortage of labor within the social and healthcare sector. A viable option that could bring Sweden one step closer to a solution is to raise the populations' communal goals. LÄS MER

 2. 2. Hur bostadsfrågan ska lösas för de nyanlända : En uppsyn över de nyanländas bostadssituation

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Civan Sleman; [2020]
  Nyckelord :Newcomer; residential situation; demand; supply; need; Nyanlända; bostadssituation; efterfrågan; utbud; behov;

  Sammanfattning : Idag upplever Sverige en stor bostadsproblematik som påverkar både ursprungsbefolkningen och nyanlända. De senare påverkas i synnerhet på grund av gruppens svaga betalningsförmåga. LÄS MER

 3. 3. En täckmantel - Om fingerad arbetsbrist och anställningsskyddet vid uppsägningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Persson; Kristina Korpics; [2020]
  Nyckelord :Saklig grund; fingerad arbetsbrist; arbetsbrist; personliga skäl; uppsägning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar arbetsgivare som säger upp arbetstagare på grund av arbetsbrist, men det verkliga skälet till uppsägningen grundar sig i personliga skäl som hänförs till den enskilda individen. Detta ämne benämns som fingerad arbetsbrist. LÄS MER

 4. 4. Den offentliga sektorn och dess employer branding : En studie med fokus på högskolestudenters perspektiv på den offentliga sektorn som en potentiell arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Haris Agovic; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; brand personality; symbolic attributes; attraction; communication; Employer branding; brand personality; symboliska attribut; attraktion; kommunikation;

  Sammanfattning : Sveriges generationsväxling på arbetsmarknaden kommer innebära nya rekryteringsbehov för samtliga arbetsplatser. Inom den offentliga sektorn lär det behövas rekrytera upp mot en halv miljon medarbetare fram till år 2020. LÄS MER

 5. 5. "Folk flyttar till större städer eller ut i världen för att utvecklas" : En studie om hur organisationer i Jönköpingsregionen strategiskt arbetar med att hantera kompetensbrist, idag och inför framtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Davidsson; Louise Malmtoft; [2019]
  Nyckelord :Lack of competence; Strategy; Skills-supply; The Future; Kompetensbrist; Strategi; Kompetensförsörjning; Framtiden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kompetens är ett begrepp som har många olika definitioner och kompetensbrist är något som råder över hela Sverige inom många olika branscher. Det har under en lång tid varit högkonjunktur och hög efterfrågan av kompetens på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER