Sökning: "Labora"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Labora.

 1. 1. Inverkan av vattenhalten i såbotten för uppkomsten hos sockerbetor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Martin Holmberg; [2016]
  Nyckelord :torka; avdunstning; vårsådd; växtodling; nederbörd; fältförhållanden;

  Sammanfattning : To sow at optimal moisture content in the seedbed is crucial for good germination and emergence. In reality this is very complex and a farmer needs to take multiple parameters into consideration, such as the upcoming weather, the soil’s sensitivity to compaction and variations within the field. LÄS MER

 2. 2. På  metallen  såg  man  bara  ett värmemoln : En studie om värmekameror i laborativ miljö på Vetenskapens Hus i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Freddy Grip; Sebastian Voghera; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur värmekameror kan användas i ett skolbesök på Vetenskapens Hus och om besökets laborativa moment ökar elevernas förståelse för begreppet värme samt hur ett skolbesök på Vetenskapens Hus kan integreras i den ordinarie undervisningen. Den tek- niska utvecklingen av värmekameror gör stora framsteg vil- ket sänkt priset och tillgängliggjort verktygen även utanför industri- och forskningssfären. LÄS MER

 3. 3. Influence of audio on perception and comprehension of video sequences : A SUBJECTIVE TEST OF PERCEPTION OF AUDIOVISUAL CONTENT WHERE AUDIO QUALITY WAS CHANGED

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Sara Långvik; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The importance of the role audio plays in multimodal information media is often underestimated or even overlooked. This applies to a wide range of media in everyday use- from videoconferencing systems to multi modal human-computer interfaces and to some extent even computer games. LÄS MER

 4. 4. Vem är gud över skolan? : En studie av Plymouthbrödernas lära och dess yttringar i Laboraskolan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVAFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVAFilosofiska fakulteten

  Författare :Samuel Rahmqvist; Karolina Bergman; [2015]
  Nyckelord :Plymouth; bretheren; sect; cult; Labora; school inspection; religion; school; Plymouth; bröderna; sekt; Labora; skolverket; skolinspektionen; religion; skola;

  Sammanfattning : Efter den senaste tidens debatter om Laboraskolan så har vi i denna uppsats valt att fördjupa oss i skolan och det samfund som driver den. Laboraskolan är en grund- och gymnasieskola belägen i Hylte kommun, det som gör den speciell är att den drivs av det religiösa samfundet Plymouthbröderna. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers uppfattningar om det laborativa momentet i kemi

  C-uppsats,

  Författare :Hanna Sundberg; Berit Pilqvist; Mattias Käck; [2010]
  Nyckelord :Kemilaborationer; receptlaborationer; öppna labora;

  Sammanfattning : MetoderDe metoder vi använt är enkätundersökning, kvalitativa intervjuer samt analys avlaborationsinstruktioner med avseende på antalet frihetsgrader.ResultatVi kom i våra resultat fram till att det finns en klar dominans av ett empiristiskt synsätt på lärande iskolans kemilaborationer. LÄS MER