Sökning: "Laborativt material"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden Laborativt material.

 1. 1. Lärares inställningar till och arbete med laborativ matematikundervisning. : Teachers’ attitudes towards and work with manipulatives in mathematics teaching and learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jessica Svensson; Sara Lindros; [2021]
  Nyckelord :inställning; kompetens; kompetensutveckling; laborativt material; laborativ matematik; undervisning.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Då undervisningen som bedrivs i skolan ska bidra till att elever stimuleras till att lära och även inhämtar väsentliga kunskaper finns behovet av en variationsrik undervisning och även att den baseras på beprövad erfarenhet. Genom att lärare erbjuder elever en variationsrik undervisning som inkluderar laborativ matematik, bidrar detta till att eleverna både får en variation i sin undervisning men kan även vara fördelaktigt för deras kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Det laborativa materialets användning inom tal i bråkform : En systematisk litteraturstudie om åk f-3 elevers kunskaper inom tal i bråkform samt det laborativa materialets och eventuella påverkningar på dessa kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Benjamin Svahn; Simon Wennerhag; Cajsa Konradsson; [2021]
  Nyckelord :Laborativt material; abstrakt; bråk; undervisning;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie som riktar sig mot matematik i årskurs f-3. Det har visat sig att elevers kunskaper gällande tal i bråkform är bristfälliga. LÄS MER

 3. 3. Numicon i förskoleklass. : Hur, när och varför? En studie om lärares arbete med Numicon som laborativt material i förskoleklass.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Jansson Sara; [2021]
  Nyckelord :matematisk grund; matematiska tankar; Numicon; taluppfattning; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Matematikundervisningen i förskoleklass och barnens tidiga skolår, har enligt skolans styrdokument, blivit alltmer betydande. Detta för att eleverna tidigt ska få en bra matematisk grund att stå på. LÄS MER

 4. 4. ”Att lära matten med kroppen är ju toppen” : En statistisk undersökning angående lärares användning av laborativt material i matematikundervisningen i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cajsa Nääv Holmstedt; Rebecca Österberg; [2021]
  Nyckelord :Laboratory materials; mathematics teaching; concrete; abstract; pragmatism; RME; Laborativt material; matematikundervisning; konkret; abstrakt; pragmatism; RME;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur laborativt material används i matematikundervisningen i åk. F-3. Studien tittar även på bakomliggande förklaringar till varför lärare använder materialet eller ej, samt vad som krävs för en ökad användning. LÄS MER

 5. 5. Laborativa material i matematikundervisningen : En kvalitativ studie av hur lärare beskriver att de arbetar med laborativa material inom taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sofia Cederfeldt; Sofia Andersson; [2021]
  Nyckelord :manipulatives; teacher; mathematics; number sense; konkret material; laborativt material; lärare; matematik; taluppfattning; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur verksamma lärare på lågstadiet beskriver sin användning av laborativa material när de undervisar inom taluppfattning och få syn på vilka material som används. Genom att utgå från multimodal socialsemiotik har vi kunnat identifiera olika meningserbjudanden och roller som det laborativa materialet tillskrivs vid användandet. LÄS MER