Sökning: "Labour law"

Visar resultat 1 - 5 av 842 uppsatser innehållade orden Labour law.

 1. 1. Working Hours for First Responders - A comparative analysis of the implementation of Directive 2003/88/EC in Sweden and Denmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Agnes Enterman; Emmy Elfvelin; [2024]
  Nyckelord :Labour law; Working Time Directive 2003 88 EC; rest periods; on-call; stand-by; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay delves into the implementation of EU Directive 2003/88/EC on working time in Sweden and Denmark, with a specific focus on rest periods for firefighters and ambulance personnel. Analysing both national legislation and collective agreements due to the robust labour market system in both countries, the essay seeks to comprehend Sweden's response to criticism from the European Commission in 2023 and proposes strategies for improvement. LÄS MER

 2. 2. Global Framework Agreements - A solution to fill the vacuum of global labour law?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Larsson; Hanna Engblom; [2024]
  Nyckelord :Globalisation; Global framework agreements; International framework agreements; Multinational enterprises; Global union federations; Global supply chain; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The phenomenon of global framework agreements has emerged through the difficulties of regulating the global labour market where the multinational enterprises' operations have been driven by an economic agenda and profit. The challenges of creating transnational legislation have brought social actors, such as the United Nations and the International Labour Organisation, to initiate self-regulatory instruments. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmarknadens förväntningar på den nyexaminerade landskapsingenjören : vilka kunskaper är viktiga att få med sig från utbildningen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Charlotte Erlandsson; [2024]
  Nyckelord :Landskapsingenjörsprogrammet; arbetsmarknad; landskapsingenjör; utbildning; arbetsgivare; utemiljö; yrkesroller; projektledare; arbetsledare;

  Sammanfattning : Det här arbetet är en intervju- och litteraturstudie som ger svar på vilka kunskapsförväntningar som ställs från arbetsgivarnas sida och hur landskapsingenjörsprogrammet möter dessa förväntningar. Vilken yrkesroll har en nyexaminerad landskapsingenjör möjlighet att få vid etablering i arbetslivet, För att ta reda på vilka förväntningarna är, studeras landskapsingenjörens arbetsmarknad, kvalitativa intervjuer genomförs och jobbannonser studeras genom att identifiera arbetsuppgifter, önskad kompetens och meriter. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmarknadens parter blir lagstiftare - En analys av processen bakom nya LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hugo Möller; Hannah Land Palmér; [2024]
  Nyckelord :The Main Agreement; the new Employment Protection Act; objective reason; order of priority; remaining in employment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2022 genomfördes den största reformen av lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen) någonsin. Processen var historisk eftersom ändringarna grundades i en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. LÄS MER

 5. 5. Plattformsarbetares arbetsmiljö : en analys av det nuvarande och framtida arbetsrättsliga skyddet för plattformsarbetare i Sverige och EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hannes Erik Wilhelm Junker; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER