Sökning: "Labour market positions"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Labour market positions.

 1. 1. AUKTORITÄRA – LIBERALA VÄRDERINGAR: BETYDELSEN AV UTBILDNING En komparativ studie över tid mellan Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilma Lindskog; [2019-02-14]
  Nyckelord :Utbildningsskiljelinje; Auktoritärt; Liberalt; Arbetsmarknadsposition; Utbildning; Värderingar; Främlingsfientlighet; Educational cleavage; Authoritarian: Libertarian; Labour market positions; Education; Values; Xenophobia;

  Sammanfattning : The emergence of a new value-based societal cleavage has changed the political mobilizationpatterns in Europe and correlates with attitudes to immigrants, cultural diversity and Europeanintegration. Previous research has demonstrated that education is the single most importantfactor to understand different positions within this cleavage, although there is a lack of unityin the understanding of the importance of the influence of education. LÄS MER

 2. 2. Economic integration of Iraqi immigrants with higher education into the Swedish labour market

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hassan Al-Baldawi; [2019]
  Nyckelord :Iraqi immigrants; Sweden; Labour market; Higher education; Economic integration; Social network;

  Sammanfattning : The issue of unemployment and labour integration of immigrants into the labour market in host countries has always been a source of debate among the public and policymakers in the host countries. This study focuses on the economic integration of highly educated Iraqi immigrants into the Swedish labour market. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors rätt till högre statstjänster - Diskussionen om behörighetsfrågan i Sverige 1919–1923

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelia Möller Andréewitch; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs ett nedslag i den del av kvinnorörelsens historia som behandlar kvinnors rätt till högre statstjänster. Kvinnor hade varit aktiva på den statliga arbetsmarknaden sedan mitten av 1800-talet och sedan år 1870 haft tillgång till universitetsstudier. LÄS MER

 4. 4. Social status and networks in times of educational inflation : The returns of non-meritocratic labour market distributions

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alisia Morin; [2017]
  Nyckelord :education; wage level; social capital; social network; social background; meritocracy;

  Sammanfattning : The educational system in Sweden is expanding and while some see higher education as a remedy for unemployment, others argue that credentialing of the society with diplomas will harm the competition on the labour market and the value of higher education. However, the effects of educational expansion are noticeable not only at the macro, but also at the micro level. LÄS MER

 5. 5. Chefers anställningsskydd : Tillämpningen av kravet på tillräckliga kvalifikationer ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amanda Sjöholm; [2017]
  Nyckelord :Anställningsskydd; chef; tillräckliga kvalifikationer; 22 § LAS; 7 § LAS;

  Sammanfattning : Since redundancy is considered as just cause for dismissals, the employees protection of theemployment mostly lies in his or her right to redeployment. The requirement for the employee to beconsidered for such redeployment, and thus a continued employment, is that he or she must possesssufficient qualifications for the post in question. LÄS MER