Sökning: "Labov"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Labov.

 1. 1. Hej, tja, salam: En sociolingvistisk studie om kunskaper och attityder gentemot det arabiska språket hos icke-arabiskatalande ungdomar i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anes Cherigui; [2023-09-06]
  Nyckelord :arabiska; ungdomar; Göteborg; sociolingvistik; Labov; Eckert;

  Sammanfattning : Jag undersöker i vilken utsträckning som Sveriges näst största språk sett till antalet förstaspråkstalare tagit plats bland ungdomar i mitt lokalsamhälle. Till hjälp har jag utformat två frågeställningar som rör språkkunskaper och attityder till arabiskan. LÄS MER

 2. 2. Jag tror inte på sådant… men… : En studie i framställningen av övernaturliga berättelser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Filip Östermark; [2023]
  Nyckelord :Narrativ; övertro; Labov; trovärdighet; memorat; frågelista; övernaturligt; folklore; folktro;

  Sammanfattning : Studien undersöker berättandet om övertron och hur, ofta vardagliga, händelser tillskrivs det övernaturliga. Genom narrativanalys med framför allt Labovs modell och jämförelser tillfolktron söks förståelse för memoratens framställning och poänger. LÄS MER

 3. 3. Det blir bättre sen - psykologers berättelser om övergången från studier till yrkesliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nanna Tysk; Ebba Vännberg; [2022]
  Nyckelord :psychologist in training; Life History Calendar; narrative analysis; transition to working life; well-being; PTP-psykolog; livshändelsekalender; narrativ analys; övergång till arbetslivet; välmående;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att övergången från studier till yrkesliv är en kritisk period där övergångschock kan förekomma. Detta har visat sig gälla även psykologer tidigt i karriären. Det saknas däremot en djupare förståelse kring övergången hos PTP-psykologer i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Den illusoriske mottagaren : En fallstudie om mottagaranpassning i Svenska 3 på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christel Törnskog; [2022]
  Nyckelord :T L writing; task-construction; audience awareness; tribute speech; scholastic norms; skrivundervisning; uppgiftsinstruktion; ut-text; hyllningstal; skolsk kontext;

  Sammanfattning : Trots att mottagaren är tungt viktad genom gymnasieskolans återkommande kunskapskrav visar studier hur mottagaren tenderar att förbli otydlig eller odefinierad i skolans uppgiftsinstruktioner. Syftet med denna studie är därför att erbjuda ett kunskapsbidrag om den mottagarmedvetenhet som formas inom svenskämnet, närmare bestämt inom kursen Svenska 3. LÄS MER

 5. 5. En narrativ analys och komparativ studie om nyhetsnarrativen i de senaste USA- och EU-valen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Elisabeth Olsson; [2021]
  Nyckelord :EU; USA; val; demokrati; högerpopulism; högerextremism; socialkonstruktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay analyzes the differences and similarities in the most recent EU and U.S. elections. A narrative analysis is employed, and the theory is based on a social constructionist approach to knowledge. LÄS MER