Sökning: "Lacko castle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lacko castle.

  1. 1. Mysteriet kring Karl XI:s namnchiffer från Läckö slott

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Angelica Fingal; [2018-06-19]
    Nyckelord :1700th century royal cypher; pigment analysis XRF; tool-marks; charcoal rubbing; 3D-modelling; wood-identification SEM; Lacko castle;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2018:12.... LÄS MER