Sökning: "Lactobaciller"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Lactobaciller.

 1. 1. Probiotika som komplement vid Helicobacter pylori-eradikering : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofia Bladh; [2019]
  Nyckelord :Antibiotics; Bifidobacterium; eradication; Helicobacter pylori; Lactobacillus; peptic ulcer; probiotics; Antibiotika; Bifidobakterier; eradikering; Helicobacter pylori; Lactobaciller; magsår; probiotika;

  Sammanfattning : Bakgrund: Infektion med Helicobacter pylori är vanligt förekommande världen över. Forskning pekar på att låg socioekonomisk status, trångboddhet och dålig hygien tycks gynna smitta med Helicobacter pylori. Helicobacter pylori infekterar magsäckens och/eller tolvfingertarmens slemhinna, vilket kan resultera i magsår och gastrit. LÄS MER

 2. 2. PRESENCE OF THE PROBIOTIC BACTERIUM LACTOBACILLUS REUTERI IN THE ORAL CAVITY

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Gabriella Braathen; Viktor Ingildsen; [2016]
  Nyckelord :Lactobacillus reuteri; PCR;

  Sammanfattning : Introduktion. Probiotiska bakterier är erkända som behandling av sjukdomar i tarmen och probiotiska produkter ökar på marknaden. För att kunna utvärdera effekterna i munhålan är det av intresse att undersöka om dessa bakterier, tillsammans med ökad tillgänglighet, utvecklas till en del av den naturliga orala mikrofloran.Syfte. LÄS MER

 3. 3. Stress ur ett kariologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rua Majed; Eriksson Linda; [2014]
  Nyckelord :Karies; kost; munhygien; saliv; stress;

  Sammanfattning : Introduktion: Stress blir allt vanligare och det påverkar människan negativt både psykiskt och fysiskt. Den förekommer bland både kvinnor och män. Minskad saliv, kost och intagsfrekvens samt munhygienvanor medför ökad risk för kariesutveckling. LÄS MER

 4. 4. En inventering av i vilken utsträckning lactobaciller används i vården på Akademiska sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Eklöf; Sara Björn; [2009]
  Nyckelord :Probiotics; Lactobaciller; probiotika; diarré;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att inventera lactobacillanvändandet i vården av patienter på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Metod: Enkäter skickades ut till 67 vårdavdelningar på sjukhuset. Svarsfrekvens var 79 % och bortfallet 21 %. LÄS MER