Sökning: "Laddinfrastruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Laddinfrastruktur.

 1. 1. Electricity network tariff targeting EV chargers : A socio-economic analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mikael Gyllenswärd; Mikaela Jerresand; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The upcoming expansion of electric vehicles (EV) will bring an increase in charging infrastructure as well as other challenges for the local network operators (LNO). Higher power peaks could overburden the electricity grid resulting in large investments from the LNO to meet the increased demand on the grid. LÄS MER

 2. 2. Hur storskalig utbredning av elbilsladdning kan påverka PiteEnergis elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Viktor Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Elnät; elbilsladdning; laddinfrastruktur; elnätberäkningar;

  Sammanfattning : Undersökning har utförts i PiteEnergis nät av tre nätstationer och dess överliggande 10,5 kV-nät, samt underliggande lågspänningsnät för att ta reda på hur väl deras nät är dimensionerat för framtiden när fler och fler använder elbilar, och laddar i hemmet. Undersökning görs för 16 A enfas- och trefasladdning, med utbredning om 25, 50, 75 samt 100 %. LÄS MER

 3. 3. Behovet av laddning för elbilstaxi och eldrivna transportbilar i Umeå : Ett framtidsscenario för laddeffektens lokalisering i tid och rum

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Magnusson Elin; [2020]
  Nyckelord :laddbehov; eltaxi; elbilstaxi; elbilsladdning; laddinfrastruktur; elbil; snabbladdning; elektrifiering;

  Sammanfattning : Omfattande elektrifiering av transportsektorn är en förutsättning för att klimatmålen ska kunna mötas. Elektrifieringen innebär en ökande efterfrågan på el. För elnätsbolagen är det intressant att veta hur stor effekt som kommer att krävas lokalt, samt när och var effekten ska tas ut från elnätet. LÄS MER

 4. 4. Intelligent Charging Algorithm for Electric Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacob Sörme; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric vehicles play an important role in creating a fossil free transport sector. Making the vehicles efficient involves many new areas outside the manufacturing process, such as chargers, power grids and electricity markets. LÄS MER

 5. 5. Mobility-as-a-Service and Electrification of Transport : A Study on Possibilities and Obstacles for Mobility-as-a-Service in Stockholm and Implications for Electrification of Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Albert Petersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Increasing urbanization drives the need for cities to make transport more efficient, both to meet climate goals as well as creating an attractive living environment for its residents, with less congestion, noise and local pollution. As vehicles are increasingly electrified, further innovations will be needed in order to meet environmental, social and economic sustainability targets, and a more efficient use of vehicles and public transport is central in this endeavor. LÄS MER