Sökning: "Laddluftkylare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Laddluftkylare.

  1. 1. Reglerbar kylartäckning - En lösning till isbildningsproblematik i laddluftkylaren

    Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Daniel Hemmingsson; [2015]
    Nyckelord :Charge Air Cooler; Ice build-up; Condensation; Truck; CFD; Drag reduction; Aerodynamics; Laddluftkylare; Kondens; Isbildning; Lastbil; CFD; Luftmotstånd; Aerodynamik;

    Sammanfattning : Denna rapport ingår i ett examensarbete på avancerad nivå inom ämnet produktutveckling.Arbetet innefattar en fallstudie som genomförts vid RTGA, Scania CV AB i Södertälje.Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts av undertecknad,teknologstudent från Mälardalens Högskola vårterminen 2015. LÄS MER