Sökning: "Lag 2016:947 om ändring av årsredovisningslagen 1995:1554"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lag 2016:947 om ändring av årsredovisningslagen 1995:1554.

 1. 1. Obligatoriskt krav på hållbarhetsredovisning : Faktorer till utmaningar som kan uppstå i företags praktiska arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Ahlström; Martina Myrén; [2018]
  Nyckelord :legal requirements; challenges; sustainability reports; implementation; Global Reporting Initiative GRI ;

  Sammanfattning : I årsredovisningslagen (1995:1554) tillkom en ändring (2016:947) som medför att större svenska företag blir tvingade till att upprätta en hållbarhetsredovisning. I en tidigare undersökning framkommer det att nio av tio företag upplever det nya lagkravet som utmanande. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsrapportering : Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) och dess påverkan på den svenska möbelindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Eriksson; Linnéa Krusenvik; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability reporting; legitimacy; signalling; stakeholder; environment; social responsibility; economy; CSR; adaption; greenwashing; amendment; Hållbarhet; hållbarhetsrapportering; legitimitet; signalering; intressent; miljö; socialt ansvar; ekonomi; CSR; anpassning; greenwashing; lagreglering;

  Sammanfattning : Hur företag ska arbeta för att uppfattas som legitima av samhället har förändrats över tid och det innefattar även arbetet med hållbarhetsfrågor. Förr var frågor rörande miljö och sociala förhållanden inte av relevans i de flesta företag, utan fokus låg främst på de ekonomiska aspekterna av verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Strategiskt ledarskap: Implementering av hållbarhetsarbete i en organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Tilda Brönnert; Maria Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Institutionell teori; Implementeringsprocess; CSR; Hållbarhetsrapportering; Hållbarhet; Lag 2016:947 om ändring av årsredovisningslagen 1995:1554 ;

  Sammanfattning : Since 2016-12-31, big companies in Sweden must report their sustainability work according to Amendment (2016:947) to the Annual Account Act (1995:1554). This makes the sustainability reports easier to compare, and also easier to see which companies that practice sustainability. LÄS MER

 4. 4. Hur har nya lagkrav påverkat noterade företags hållbarhetsredovisning? : En kvalitativ fallstudie gjord på företag noterade på Small Cap inom konfektions- och finansbranschen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Vinberg; Ragnar Appelberg; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reporting; GRI; Act 2016: 947 amending the Annual Accounts Act 1995: 1554 ; Legislation; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; GRI; Lag 2016:947 om ändring i årsredovisningslagen 1995:1554 ; Lagstiftning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 december 2016 trädde Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) i kraft. Syftet är att göra hållbarhetsredovisningen mer transparent och jämförbar. LÄS MER

 5. 5. Hållarbarhetsarbete : - Hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) påverkar privata företags hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Oja; Jessica Jaks; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsarbete; Årsredovisningslagen; Svenska Regeringen.;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit en allt viktigare del i samhället vilket lett till en ny lag i Sverige, (2016:947)om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) som innebär att företag i en viss storlek ochmed en viss omsättning ska redovisa sitt hållbarhetsarbete. Redovisningen ska innehållainformation om hur företaget förhåller sig till områden som rör miljö, sociala förhållanden,personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. LÄS MER