Sökning: "Lag om dödshjälp"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Lag om dödshjälp.

 1. 1. Licens att döda : Ett lagförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Myrin; [2022]
  Nyckelord :Dödshjälp; Assisterad döende; Eutanasi; Lag om dödshjälp; Dödshjälp i Sverige; Dödshjälp modeller;

  Sammanfattning : Euthanasia and assisted suicide are a complex and sensitive topic. The purpose of this essay is met by investigating and answering two main questions. Firstly, to investigate whether there is a predominant acceptance as well as necessary conditions for some form of Swedish legislation on euthanasia and/or assisted suicide. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors inställningar till dödshjälp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Rahma Mohammedsiraj; Hussein Eid; [2022]
  Nyckelord :Euthanasia; Palliative care; Autonomy; Participation; Authenticity; Patient perspective; Law; Religion; Views; Experiences; Dödshjälp Eutanasi ; Palliativ vård; Autonomi; Delaktighet; Autenticitet; Patientens perspektiv; Lag; Religion; Inställningar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är en behandling som har införts i flera länder. Det är viktigt att förstå olika modeller och definitioner för dödshjälpen samt likheter med palliativ vård, för att kunna förstå sjuksköterskors inställningar till dödshjälp.   Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors inställningar till dödshjälp. LÄS MER

 3. 3. Dödshjälp : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Bergström; Rickard Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Eutanasi; dödshjälp; erfarenhet; upplevelse; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Döden kan vara ett mysterium och något som alla kommer att möta. Svårt lidande patienter kan önska att kunna påskynda döden. Dödshjälp är olagligt i Sverige men det finns som en valmöjlighet i några andra länder. LÄS MER

 4. 4. Dödshjälp inom palliativ vård, sjukvårdspersonalens erfarenheter samt upplevelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Niklas Pettersson; Tobias Andersson; [2020]
  Nyckelord :Euthanasia; Palliative Care; Healthcare professionals and Experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är dödshjälp inte lagligt men ämnet debatteras utifrån olika synsätt samt etiska aspekter. Sjukvårdspersonalens uppgift är att vårda patienter genom att lindra, trösta samt bota men om patienten inte längre vill leva samt efterfrågar dödshjälp ställs sjuksköterskan inför en utmaning. LÄS MER

 5. 5. När döden har en lag : En argumentationsanalys av etiska texter om eutanasi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Henric Pennlöv; [2017]
  Nyckelord :Euthanasia; Assisted suicide; Argumentation; Ethics; Debate; Eutanasi; Dödshjälp; Argumentationsanalys; Etik; Debatt;

  Sammanfattning : Alla människor har tankar som berör deras egen död. Hur begravningen ska gå till, vilks som ska vara närvarande vid dödsbädden eller vad som är det bästa sättet att avsluta livet på är bara några tankar om döden. LÄS MER