Sökning: "Lag om tobak och liknande produkter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lag om tobak och liknande produkter.

 1. 1. Synen på ZYN : En studie om hur gratisprover påverkar attityd och konsumentbeteende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Kristiansson; Erik Nobs-Lindau; [2020]
  Nyckelord :Tri-component attitude model; attityd; konsumentbeteende; kvantitativ metod; Swedish Match; ZYN; nikotinpåsar;

  Sammanfattning : I den här studien har Swedish Matchs marknadsföring av produktlinjen ZYN undersökts, med fokus på marknadsföring genom gratisprover. Då produktkategorin nikotinpåsar inte regleras av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter har Swedish Match helt andra möjligheter att marknadsföra ZYN än företagets tobaksprodukter. LÄS MER

 2. 2. Är rökförbudet lagligt? - En undersökning av hur det svenska rökförbudet förhåller sig till bestämmelserna om fri rörlighet för varor inom EU.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Hedlund; [2020]
  Nyckelord :Lag om tobak och liknande produkter; Utvidgat rökförbud; Fri rörlighet för varor; Tobaksproduktdirektivet; folkhälsa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande uppsats är att undersöka om den nya svenska tobakslagen gällande rökförbud är förenlig med EU-rätten. Den rättsliga undersökningen avser att besvara frågor kring hur det svenska rökförbudet är utformat och hur lagen förhåller sig till EU-rätten. LÄS MER

 3. 3. Granskning av kommunala utmaningar för implementeringen av nya rökfria miljöer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Tobias Henriksson; [2019]
  Nyckelord :smoking ban; smoke-free; no-smoking; environment; law; tobacco; smoking; law implementation; municipality; interview; rökförbud; rökfritt; rökfria miljöer; tobakslagen; lag; lagen om tobak och liknande produkter; kommun; intervju; lag implementering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Law of Tobacco and Similar Products becomes active on the 1st of July 2019 and brings with it new no-smoking areas, primarily in outdoor environments, which will demand municipal supervision. In this study, officials from Scania’s municipalities have been interviewed to investigate what their opinions, views and expected challenges with the implementation of these no-smoking areas are. LÄS MER