Sökning: "Lagar och regler i svenska samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Lagar och regler i svenska samhället.

 1. 1. Lösdriveri vid svensk-norska gränsen i Bohuslän-Dalsområdet 1885–1915

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Alexander Bloom; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ända sedan 1500-talet har det funnits resandefamiljer i Sverige som försörjt sig bland annat genom specifika tjänster åt bönder, hantverksförsäljning, hästhandel och skrothandel. Vanligen benämndes resandegrupper av den svenska befolkningen och myndigheter som ”zigenare” eller ”tattare”. LÄS MER

 2. 2. Elscootrar och säkerhet : Produktutvecklingens påverkan av lagar och säkerhetskrav i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Albin Hjertström; Vilhelm Simoni; [2020]
  Nyckelord :E-scooter; Electrical scooter; Product development; Safety; Scooter-sharing; Integration; Stage-Gate; Design Thinking; Linear process; Agile process; Elscooter; Elsparkcykel; Säkerhet; Scooter-sharing; Produktutveckling; Integrering; Stage-Gate; Design Thinking; Linjär process; Agil process;

  Sammanfattning : Sedan etableringen 2017 har en drastisk ökning av elscootrar skett i Sverige och framförallt i Stockholms innerstad. Denna radikala förändring inom färdmedel har skakat om den rådande trafikmiljön. Olyckor och parkeringsproblematik har stått i fokus för medias rapportering kring fenomenet. LÄS MER

 3. 3. Det sitter i ryggraden - En uppsats om framtagandet av börsnoterade företags externa finansiella mål ur CFO:ernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Johnsson; Julia Lindberg; [2019-08-20]
  Nyckelord :Institutionell teori; externa finansiella mål; målsättning; neoklassisk teori.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det har blivit allt vanligare att börsnoterade företag offentliggör finansiella mål i sin årsredovisning. Tidigare studier har bland annat påvisat att företag använder sig av externa finansiella mål för att minska informationsgapet mellan företagsledningen och företagets intressenter. LÄS MER

 4. 4. Strategi och struktur inom den Svenska Bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Rickard Björk; Kenny Hansson; [2018]
  Nyckelord :Organisationsstruktur; konkurrensstrategi; decentralisering; centralisering; isomorfism; Svanska Handelsbanken AB; Länsförsäkringar Bank AB;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det en hel del forskning kring både strategi och struktur var för sig men inte lika mycket kring hur de båda förhåller sig till varandra och hur de samspelar. Detta skulle vi säga är ett relativt outforskat område. LÄS MER

 5. 5. Auktoriserade revisorers vanligaste brister vid revisionsmisslyckande. : En kvalitativ studie med kvantitativa inslag av disciplinärenden som Revisorsinspektionen granskat

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linda Roth; Pamela Said; [2018]
  Nyckelord :Revisionsmisslyckande; revisionsberättelse; revisor; revisionsbrister; disciplinärenden; Revisorsinspektionen.;

  Sammanfattning : Revisorer har en viktig funktion i samhället där de med professionell skepticism ska säkerställa att företagets räkenskaper sköts utefter de lagar och regler som fastställts. Därför är det viktigt att se till att revisorer inte förfar oredligt genom tillsyn och kvalitetskontroller av bland annat Revisorsinspektionen. LÄS MER