Sökning: "Lagar"

Visar resultat 1 - 5 av 2825 uppsatser innehållade ordet Lagar.

 1. 1. Inte mot min natur. Diskurser om sjukt och friskt vid tiden för avkriminalisering av homosexualitet i Sverige.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alice Hymna Ramnehill; [2022-02-17]
  Nyckelord :homosexualitet; avkriminaliseringen av homosexualitet; hbtq-historia; Folkhemmet; Psykiatri; Lagar;

  Sammanfattning : This essay examines how a disease discourse of homosexuality became the dominant discourse that pushed the debate on the decriminalization of homosexuality in Sweden forward. The essay shows that arguments for homosexuals’ right to personal freedom and subjective happiness, constituted a kind of rift in the discourse during the 1930’s debate. LÄS MER

 2. 2. SOM EN SAMHÄLLSHJÄLTE I EN KONTROVERSIELL BRANSCH - En kvalitativ studie om hur socialt ansvarstagande gestaltas för att legitimera en ideell organisation inom en kontroversiell bransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Ribbing; Rönna Wernbom; [2022-02-10]
  Nyckelord :Legitimitet; diskurs; socialt ansvarstagande; ideell; kontroversiell; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett diskursivt perspektiv analysera hur socialt ansvarstagande kan kommuniceras i syfte att legitimera en ideell organisation som samtidigt tillhör en kontroversiell bransch. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är van Leeuwens diskursiva strategier och Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 3. 3. ”Många gånger gör man saker man kanske inte har rätt till egentligen”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Nicko Dangoo; Oliwer Harling; [2022-01-26]
  Nyckelord :polis; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme; autonomi;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur handlingsutrymmet upplevs och hanteras av poliser i yttre tjänst inom polisområdet Storgöteborg. Teori: Det teoretiska ramverket utgörs av olika teorier inom gräsrotsbyråkrati och autonomi. Metod: Semistrukturerade intervjuer med poliser som arbetar i yttre tjänst. LÄS MER

 4. 4. Fånga språket – En enkätstudie om lärares upplevelser att stötta elever i språklig sårbarhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Erika Lindahl; Sandra Lundholm; [2022]
  Nyckelord :Språklig sårbarhet; anpassningar; stöttningar; kompetens; grundskola.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare upplevde sin kompetens och sina möjligheter att stötta elever i språklig sårbarhet inom svenskämnet. För att besvara studiens frågeställningar har undersökningen utförts genom en enkätundersökning, där lärare har svarat gällande deras upplevelse att kunna genomföra anpassningar och uppfylla styrdokumentets krav. LÄS MER

 5. 5. Skolbibliotekskultur finns det? : En ansats att söka efter gemensamma värderingar i ett urval av erkänt framgångsrika skolbiblioteksverksamheter.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Anni Agélii; [2022]
  Nyckelord :Total Quality Management; Quality Culture; Organizational Culture; Values; Leadership; Co-leadership; School library; School library quality; Kvalitetskultur; Organisationskultur; Värderingar; Ledarskap; Medledarskap; Skolbibliotek; Skolbibliotekskvalitet;

  Sammanfattning : Kvalitetskultur är en del av organisationens kultur och en viktig del av att upprätthålla eller förändra en kultur är ledarskapet. I skolorganisationer finns många krav på verksamhetens innehåll och kvalitet i form av lagar och styrdokument. LÄS MER