Sökning: "Lagen om kassaregister"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Lagen om kassaregister.

 1. 1. Kassaregisterlagen : Vilka effekter har lagen medfört?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Paul Benjamin; Jonas Carlsson; [2012]
  Nyckelord :kvitto; kontanter; kontantbranschen; restaurangbranschen; Kassaregisterlagen; kassaregister; bokföringsbrott; skattebrott; ekonomisk brottslighet; skatteförfarandelagen; skattebortfall; detaljhandel;

  Sammanfattning : Kontantbranschen utgörs av näringsidkare som genom kontant betalning ellerkortbetalning säljer varor och tjänster, till exempel matvarubutiker, restauranger,kaféer, bilmekaniker, frisörer, torg- och marknadshandel. Kontantbranschen ärdrabbad av en mängd allvarliga problem såsom bokföringsbrott och skattefusk. LÄS MER

 2. 2. Informationsgap : En studie om informationsgapet mellanlagstiftare och småföretagare vid införandet av nya regleringar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Rebecka Hansen; Josefin Jarnhede; [2012]
  Nyckelord :Informationsgap;

  Sammanfattning : Statliga regleringar drabbar oftast små företag hårdare än större företag. Regleringarna införs för att skapa en välfungerande ekonomi och är en nödvändighet för att ett samhälle ska fungera. I detta arbete studeras informations- och kommunikationsgapet som kan uppstå mellan små företag och myndigheter. LÄS MER

 3. 3. Lagen om kassaregister( lagen 2007:592) : En studie om effekterna av lagen om kassaregister och dess inverkan på några krögare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Erdinc Kirik; Sarkawt Salih; Karwan Zarifnejad; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lag (2007:592) om kassaregister m.m. En studie om effekterna avlagen för revisorer inom Skatteverket och utvalda frisörer.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Thanh Van Lac; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datum: 2011-01-13Titel: Lag (2007:592) om kassaregister m.m. En studie om effekterna av lagen för revisorer inom Skatteverket och utvalda frisörer.Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur två revisorer inom Skatteverket och två frisörsalonger upplever förändringarna och konsekvenserna som kassaregisterlagen har medfört. LÄS MER

 5. 5. Revision i kontantbranschen : Vad kan en revisor göra för att säkerställa intäkter vid granskning av ett företag inom kontantbranschen?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Nora Makuiza; Hosai Abidi; [2011]
  Nyckelord :Kontantbranschen; Lagen 2007:592 om kassaregister; revision och revisionsberättelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur revisorer arbetar med revision av företag inom kontantbranschen för att förebygga ekonomiska brott. Vidare är syftet att belysa huruvida revisorerna tror att lagen (2007:592) om kassaregister uppfyller sitt syfte. LÄS MER