Sökning: "Lagen om psykiatrisk tvångsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Lagen om psykiatrisk tvångsvård.

 1. 1. Bältesläggning i psykiatrin– en etisk analys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Kristina Uusijärvi Pettersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bältesläggning får användas inom ramen för lagen om psykiatrisk tvångsvård ochlagen om rättspsykiatrisk vård. Fastspänning i bältessäng eller annan anordning används cirka3700 gånger/årligen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Att vårda med stöd av tvångsvård : Sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ebba Olsson; Ida Larsson; [2021]
  Nyckelord :psykiatrisk tvångsvård; sjuksköterska; upplevelse; vårdande;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan i världen ökar och vid psykisk ohälsa och sjukdom kan behovet av psykiatrisk tvångsvård finnas. Detta ifall patienten har ett behov av sådan vård. Psykiatrisk tvångsvård kan utföras genom flera olika lagar. Inom slutenvården vårdar sjuksköterskan patienter via lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att vårdas under tvång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Brattefelt; Johanna Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas ca 12 000 personer genom lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Patienter som vårdas under LPT fråntas tillfälligt autonomi och integritet. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva patienters upplevelse av att vårdas under tvång. LÄS MER

 4. 4. Personcentrerad vård under LPT : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Aksel Rosén; David Hjertberg; [2021]
  Nyckelord :Person-centered care; Compulsory Psychiatric Care Act; Participation; Equal Partnership; Patient Narrative; Documentation; Personcentrerad vård; Lagen om psykiatrisk tvångsvård; Delaktighet; Jämbördigt partnerskap; Patient narrativet; Dokumentation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienters delaktighet i sin vård ses idag som en självklarhet i Sverige och personcentrerad vård (PCV) är ett verktyg för att öka delaktigheten. Genom att lyssna till patientens berättelse, sträva efter ett jämbördigt partnerskap och dokumentera det som framkommer får sjuksköterskan möjlighet att med patienten skapa en hållbar och långsiktig effekt av vården. LÄS MER

 5. 5. Hur skapar sjuksköterskan en vårdande relation till patienter med tvångsvård inom rättspsykiatrin? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Felicia Axelsson; Hannah Utterström; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; intervjustudie; kvalitativ metod; rättspsykiatri; sjuksköterskans upplevelse; tvångsvård; vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom rättspsykiatrin finns det öppen och sluten vård där det i den slutna rättspsykiatrin får förekomma tvångsåtgärder. För att rättspsykiatrisk vård och tvångsvård ska få ges måste stöd i lagen om rättspsykiatrisk vård och lagen om psykiatrisk tvångsvård finnas. LÄS MER