Sökning: "Lagerhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet Lagerhantering.

 1. 1. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karin Gyllengahm; [2020]
  Nyckelord :lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Sammanfattning : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. LÄS MER

 2. 2. Circularity in ICT Supply Chain Management : Assessing material efficiency in inventory management for circularity at Ericsson

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tove Karlsson; Lovisa Torfgård; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; Sustainability; ICT products; Rework; Reuse; Modularization; Excess inventory; Barriers to improved inventory management;

  Sammanfattning : In the currently dominating linear economy, there is a strong focus on the forward supply of products, where products and materials are being replaced and wasted at an increasing pace. In addition to this, there are products not even reaching customers, being scrapped as a result of them being excess in inventories. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring inom manuell lagerhantering i handeln : Vilka medel och åtgärder kan vidtas för att förebygga fel och bristande kvalitet för lager med manuell lagerhantering?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Industriell ekonomi

  Författare :Johan Ekman; [2020]
  Nyckelord :Visual workplace; 5S; implementation; Stock management; Den visuella arbetsplatsen; 5S; implementering; lagerhantering;

  Sammanfattning : Something that is often used in both industry and trade is inventory. In this work, a study has been conducted as to whether the industrial method The Visual Workplace can be adapted for use in retail trade industry. LÄS MER

 4. 4. Inventory level Visibility : Reasons Causing Lack in Service Field Operations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sandra Muhr; [2020]
  Nyckelord :Inventory Level; Inventory Management; Visibility; Service Field Operations; Service Technician; Lagernivå; Lagerhantering; Synlighet; Servicefältverksamhet; Servicetekniker;

  Sammanfattning : Visibility refers to availability of information in real-time to requiring actors so that strategy and operations can be monitored, controlled and changed. A symptom of lack of visibility in inventory management is when information in IT systems does not accurately match what is present in the physical inventory. LÄS MER

 5. 5. Samkoordinerade inköp för organisationer med kundanpassade projekt : En explorativ fallstudie inom massa- och pappersindustrin

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alexander Jönerfall; Lukas Fritz; [2020]
  Nyckelord :Quantity discount; Coordinated purchase; Purchasing strategy; Engineer-to-order; Volymsbaserat pris; Samkoordinerade inköp; Inköpsstrategi; Engineer-to-order;

  Sammanfattning : I tillverkande företag kan inköpskostnaden stå för 60–80 procent av den totalaproduktkostnaden. Det framhäver vikten av att identifiera en kostnadseffektiv inköpsstrategi som reducerar totalkostnad för inköp. En sådan inköpsstrategi kan vara inköp av större ordervolym för att erhålla volymbaserat pris. LÄS MER