Sökning: "Lagerlöf"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Lagerlöf.

 1. 1. Selma Lagerlöf i skolan : En didaktisk analys av en komplex litterär text

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ylva Ekholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jakob Gustafsson; Eric Lagerlöf; Daniel Bokhari Friberg; [2019]
  Nyckelord :Transaktionskostnad; Ekonomisk politik; Ränta; Amorteringskrav; Uppskov; Reavinstbeskattning; Flyttkedjor; Lock-in-effekt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan Seminariedatum: 2019-05-27 Ämne/kurs: FF321F Författare: Daniel Bokhari Friberg, Eric Lagerlöf och Jakob Gustafsson Handledare: Martin Grander Nyckelord: Transaktionskostnad, ekonomisk politik, ränta, amorteringskrav, uppskov, reavinstbeskattning, flyttkedjor, lock-in-effekt. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar äldre människors benägenhet att flytta samt vilken effekt den nuvarande ekonomiska politiken har på den svenska bostadsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Lättlästa Lagerlöf -En komparativ analys av Gösta Berlings saga i två versioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Victor Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Easy-to-read version; original version; Selma Lagerlöf; Gösta Berlings saga; close reading;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the differences and similarities between the original version and an easy-to-read version of Selma Lagerlöfs novel Gösta Berlings saga. The method used is close reading of the two versions and thereby analysing descriptions of the environment, descriptions and psychological depth of the protagonist, missing chapters and changes of the plot. LÄS MER

 4. 4. ”Jag är inte sjuk av annat än törst” : Intertextuella relationer mellan kvinnan vid Sykars brunn och Gertrud vid paradisbrunnen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Susanna Venetvaara; [2019]
  Nyckelord :New testament; John; Selma Lagerlöf; Jerusalem; well; thirst; water; living water; intertextuality; narrative; exegesis; Nya testamentet; Johannesevangeliet; Selma Lagerlöf; Jerusalem; källa; törst; vatten; levande vatten; intertextualitet; narrativ; exegetik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Improving movie recommendations through social media matching

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Roman Kuroptev; Anton Lagerlöf; [2019]
  Nyckelord :Twitter; Collaborative filtering; Recommender systems; LSI; Top k; Social-matching;

  Sammanfattning : Rekommendationssystem är idag väsentliga för att navigera den enorma mängd produkter tillgängliga via internet. Då social media i form av Twitter vid tidigare tillfällen använts för att generera filmrekommendationer har detta främst varit för att hantera cold-start, ett vanligt drabbande problem för collaborative-filtering. LÄS MER