Sökning: "Lagerplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Lagerplanering.

 1. 1. Förbättrad provtagning för säkrare analyser : Kartläggning av provtagningsanläggningen i Aitik anrikningsverk och rekommendationer för omkonstruktion och underhållsarbete med perspektiv ur RAMS och LCC

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Agnes Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Provtagningssystem; Drift- Underhåll; LCC; RAMS; FMEA;

  Sammanfattning : Using a more reliable sampling system Aitik can have a greater control over the enrichment process and thus have a major prerequisite for increasing the profitability of the company. An increased production, according to the new production target, are putting an increased pressure on the analysis precision and process control to maintain the high quality of the copper concentrate. LÄS MER

 2. 2. Optimeringsmodell för produktallokering : Baserat på processkartläggning och klassificering, en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Erika Östlund; [2017]
  Nyckelord :Inventory management; warehouse management; product allocation; process mapping; article classification; optimization; linear programming; LINGO.; Lagerhantering; produktallokering; processkartläggning; artikelklassificering; optimering; linjärprogrammering; LINGO;

  Sammanfattning : Lagerhantering anses vara en betydelsefull aktivitet som företag måste ta sig an, då förbättrade metoder kan ha direkt påverkan på resultatet. Produktallokering inom lagret är en av de vitala delarna inom lagerplanering. LÄS MER

 3. 3. Förpackningshantering i det dolda : En studie om hur den interna hanteringen kan synliggöras och förbättras.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Andreas Nilsson; Jonas Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Lagerplanering; Supply Chain Management; materialhantering; lager; lagerstyrning; förpackningar; informationssystem; Enterprise Resource Planning; Materialplaneringssystem och Warehouse Management Systems.;

  Sammanfattning : Handling materials and packaging, which is the focus of this study, requires efficient logistics, both internally and between companies. To achieve an efficient material flow, good information systems, whose role is to collect, store, process and distribute information, are required. LÄS MER

 4. 4. Layout Design of A Third Party-Logistics Centre: A Case Study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Nurdan Eren; Yusuf Hasim Sat; [2010]
  Nyckelord :Facility layout design; layout evaluation; simulation; space and time utilization; third party logistics; warehouse planning; multi criteria decision making; Anläggningslayout -planering ; simulering; tredjepartslogistik; lagerplanering; lagerplatsutnyttjande; tidsutnyttjande; multi criteria decision making;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to develop an integrated model which involves creative and analytical features for designing a cost effective logistics centre layout on operational level, with respect to time and space utilization. Engineering methods, creative skills, simulation and multi-criteria decision making methods were integreted in the  developed model. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av intern logistik : Vargön Alloys AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Hanna Berlin; Emma Herlogsson; [2009]
  Nyckelord :intern logistik; transporter; elektroniska informationssystem; miljö; effektivisering;

  Sammanfattning : Med väl fungerande interna logistiska flöden kan hela produktionen effektiviseras samtidigt som man kan skapa mer bränsleeffektiva transporter. Ett företag som är intresserade av att både kunna arbeta mer effektivt med sina transporter och spara på bränsle både för miljön och för kostnadernas skull är Vargön Alloys AB i Vargön utanför Vänersborg. LÄS MER