Sökning: "Lagerstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet Lagerstyrning.

 1. 1. Analys av inköp hos leverantör till grossist inomdetaljhandeln

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Petter Knutsson; Katja Sumelius; [2018]
  Nyckelord :Inköp; inköpsprocess; lagerstyrning; återfyllnad; återfyllnadssystem;

  Sammanfattning : I detta arbete har inköpsprocessen hos en grossist inom detaljhandeln undersökts, vars leverantörer huvudsakligen är belägna i Asien. En av företagets leverantörer har undersökts i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Optimering av lagerstyrning och inköpsprocessen : En fallstudie genomförd inom virkesindustrin

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Abdela Zildzic; Filip Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Högre utnyttjandegrad av automatlager genom ABC/XYZ-kategorisering : En fallstudie på Abena AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ingrid Grybäck Melin; Amanda Thelin; Anton Bild; [2018]
  Nyckelord :ABC XYZ-kategorisering; automatlager; utnyttjandegrad; kapitalbindning; servicenivå;

  Sammanfattning : Ett väl utnyttjat automatlager som innehåller rätt artiklar, med hänsyn till dess betydelse för företaget och efterfrågefrekvens, innebär en ökad konkurrenskraft på marknaden. Med hjälp av tydliga beslutskriterier angående vilka produkter som ska lagerföras i automatlagret underlättas den dagliga lagerstyrningen. LÄS MER

 4. 4. Kvantitativa prognoser : Tillvägagångssätt för en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niklas Johansson; John Rautiainen; [2018]
  Nyckelord :Forecasting; Forecasting process; Demand forecasting; Material planning; Prognoser; Prognostiseringsprocessen; Efterfrågeprognoser; Materialplanering;

  Sammanfattning : En effektiv materialhantering har en viktig del i hur konkurrenskraftig en organisation är och att utveckla sina arbetssätt inom detta område är en kontinuerlig utmaning. I en organisation utgör lagerhållning av varor en av de mest väsentliga logistikkostnaderna. Ett sätt att reducera dessa kostnader är genom prognostisering. LÄS MER

 5. 5. Interna flödesprocesser : En fallstudie av LKAB Malmbergets process för hantering av arbetskläder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Danielsson; Johanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Lagerstyrning; Interna processer; Optimering; Informationsdelning; RFID;

  Sammanfattning : På dagens allt mer konkurrensutsatta marknad har det blivit allt viktigare för företag att effektivisera hela sina försörjningskedjor. Detta eftersom det är dessa som tävlar mot varandra snarare än konkurrens mellan enskilda företag. LÄS MER