Sökning: "Lagidrott kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lagidrott kommunikation.

 1. 1. Skillnader i självskattad kommunikation mellan dam- och herrhandbollsspelare samt dess korrelation till upplevd lagsammanhållning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anna Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Sammanhållning; kommunikation; lagidrott; handboll; tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Denna studie undersöker huruvida kommunikationen skiljer sig mellan dam- och herrhandbollsspelare (N=140, NDam=69, NHerr=71) samt om det finns några korrelationer mellan kommunikation och den upplevda sammanhållningen mellan handbollsspelare. Frågeställningarna som prövas är : 1) Finns det några skillnader mellan dam- och herrhandbollsspelare i hur deras interna kommunikation i laget upplevs? 2a) Finns det någon korrelation mellan den interna kommunikationen och sammanhållningen hos handbollsspelare? 2b) Om det finns en korrelation mellan kommunikationen och sammanhållningen, skiljer sig korrelationen mellan manliga och kvinnliga handbollsspelare? Metod Dataunderlaget i studien är framtaget genom en kvantitativ enkätstudie som är sammansatt av två validerade enkäter, Scale of Effective Communication in Team Sports – SECTS-2 och Group Environment Qusetionnaire – GEQ. LÄS MER

 2. 2. Pedagogiskt ledarskap inom innebandy

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jonas Strid; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenska innebandyförbundet har formulerat olika kärnvärden som kräver ledarskap både för implementering och efterlevnad av efterfrågad kultur. Det finns kunskapsluckor i forskningen kring ledarskap kopplat till innebandy vad gäller kärnvärden, helhetssyn på ledaren och ledarskapet. LÄS MER

 3. 3. Fiasko eller bara tung förlust? : En kvalitativ innehållsanalys om hur herr- och damhockey skildras vid sportslig motgång

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Oscar Walldén; Jacob Bergqvist Berg; [2020]
  Nyckelord :Framing; gender; women- and men hockey; text analysis; Gestaltning; genus; dam- och herrhockey; textanalys;

  Sammanfattning : Skillnader och eventuella orättvisor mellan kvinnor och män inom idrott, och då kanske framför allt inom lagidrott, är något som har hamnat i fokus på senare år. Det är en fråga som majoriteten av svenska nyhetsmedier väljer att lyfta med jämna mellanrum. LÄS MER

 4. 4. Idrottsledaren som folkhälsoarbetare : hur ledare för barnidrottslag upplever sina möjligheter att påverka sina utövares hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Niklas Johansson; Martin Wrahme; [2013]
  Nyckelord :Organized sports; Team sport; Sports leaders; Public health; Health; Children.; Föreningsidrott; Lagidrott; Idrottsledare; Folkhälsa; Hälsa; Barn.;

  Sammanfattning : Föreningsidrott är en stor del av många barns liv och idrottsledarna är en viktig del inom föreningsidrotten. Idrottsledare har betydelse för barns hälsa, såväl den fysiska som den psykiska och sociala hälsan. Det finns idag negativa hälsotrender hos barn när det gäller till exempel övervikt, stillasittande och psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Gruppdynamik i manliga idrottslag

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Moa Zalar; [2012]
  Nyckelord :Genus; Gruppdynamik; Idrott; Jargong; Kommunikation; Lagidrott; Manlighet; Män;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka manliga idrottslag och få en ökad kunskap i gruppdynamikens uppbyggnad och påverkan på laget och dess individer. Metoden som används för detta är tre stycken halvstrukturerade intervjuer samt observationer. Resultatet visade att gruppdynamiken är en väldigt vikig del av idrottslag. LÄS MER