Sökning: "Lagringslösningar"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Lagringslösningar.

 1. 1. Hash-based Eventual Consistency to Scale the HDFS Block Report

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :August Bonds; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The architecture of the distributed hierarchical file system HDFS imposes limitations on its scalability. All metadata is stored in-memory on a single machine, and in practice, this limits the cluster size to about 4000 servers. LÄS MER

 2. 2. Datalagring : en komparativ stude av datalagringslösningar

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Per Elander; Dennis Thai; [2016]
  Nyckelord :Datalagring; DAS; HDD; NAS; RAID; SAN; SAS; SSD;

  Sammanfattning : Sedan företag började använda sig av internet som ett verktyg för sitt arbete har bekymmer uppstått som de inte haft tidigare, som hur företagsdata ska lagras, vad för utrustning som är bäst för deras behov. Genomförandet av arbetet delades in i tre delar, där det första var att ta reda på vilka olika datalagringslösningar som fanns och användes i servermiljöer. LÄS MER

 3. 3. Integritetsstudie av Ceph : En mjukvarubaserad lagringsplattform

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Sebastian Lundberg; Peter Sönnerfors; [2015]
  Nyckelord :Storage platform; Ceph; Storage cluster; Storage; Security; data integrity; recovery; Lagringsplattformar; Ceph; lagringskluster; lagring; lagringssäkerhet; data integritet; återhämtning;

  Sammanfattning : Dagens moderna organisationer driver vanligtvis en kostsam IT-baserad infrastruktur. De besitter högpresterande funktionalitet och säkerhet för att garantera att de dagliga operationerna fortskrider. Mjukvarubaserade lagringsplattformar är ett alternativ som kan användas för att reducera dessa kostnader. LÄS MER

 4. 4. A Cross-Platform, High Performance Shared Storage System

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Rickard Nordstrand; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Advancements in information technology pushes the requirements of networksand storage solutions to new levels. The digital media industry is one particulararea where the increased performance demands conflicts with the requirements ofmulti-user, cross-platform systems. LÄS MER

 5. 5. Datalagring : Ett växande problem?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

  Författare :Göran Svanhall; Pär Truedsson; Erik Ponnert; [2002]
  Nyckelord :Datalagring; Datalagringslösningar; Lagringslösningar; SAN; NAS; DAS; RAID; Ökad informationsmängd; Datamängdsökning;

  Sammanfattning : Title: Information storage - A growing problem? Authors: Göran Svanhall Pär Truedsson Erik Ponnert Tutor: Bengt Carlsson Problem: Every day companies, regardless of size, produces new information that needs to be stored. In the information society of today, the characteristics of the information changes both in size and complexity. LÄS MER