Sökning: "Lagrum"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet Lagrum.

 1. 1. Lagstiftning och tillstånd vid ändrat användningsområde av komplementbyggnader : En fråga om avstyckning, bygglov och strandskyddsdispens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Ida Eliasson; Frida Tongring; [2021]
  Nyckelord :avstyckning; bygglov; komplementbyggnad; ändrad användning; strandskydd;

  Sammanfattning : I Sverige finns inget krav på bygglov vid uppförande av en komplementbyggnad på fastighet med en- och tvåfamiljshus. Det förekommer många lagar och lagrum där komplementbyggnader omskrivs, men att tillämpa dessa i verkligheten anses till viss del vara svårare. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet för alla : Kommundemografis inverkan på användarinvolvering vid utveckling av offentliga webbtjänster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Agnes Norman; Carl Lundin; [2021]
  Nyckelord :User Involvement and Participation; e-Government; System Development; demography; Online Accessibility Adaptation; UPI; e-government; systemutveckling; demografi; webbtillgänglighet;

  Sammanfattning : This thesis explores if there is a connection between municipal demographics and how often the municipality involves users with disability in the development of its online services. The thesis derives its theory from previous studies on user involvement and participation (UPI),  e-government development and county bureaucracy. LÄS MER

 3. 3. Bildbaserade sexuella övergrepp - En kartläggning av den svenska strafflagstiftningen avseende integritetskränkande smygfotografering och spridande av privata sexuella bilder utan den avbildades samtycke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Catharina Andersson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har ändrat hur människor kommunicerar med och om varandra. Den har också fört med sig nya former av övergrepp, däribland så kallade bildbaserade sexuella övergrepp. LÄS MER

 4. 4. Hets mot folkgrupp - symboler och förutsebarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Lindström; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Hets mot folkgrupp; Rättssäkerhet; Förutsebarhet; Semiotik; Symboler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hets mot folkgrupp är ett lagrum som reglerar uttalanden som är av hotande eller missaktande karaktär som riktats mot en folkgrupp med anspelning på någon av en rad uppställda förhållanden. Uttalanden kan sin form som verbala uttryck men även i form av ”annat meddelande”, till exempel en symbol. LÄS MER

 5. 5. "Tanken har inte slagit honom att detta var något verkligt": En kvalitativ studie av tilltalades förklaringar till sina gärningar i barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Klara Strömdahl; Linda Träff Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Barnpornografibrott; gärningspersoner; ideala gärningspersoner; ideala offer; neutraliseringstekniker; stigma; utnyttjande av barn för sexuell posering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I princip all befattning med barnpornografi är kriminaliserat då detta skildrar olika övergrepp på barn. Utnyttjande av barn för sexuell posering är ett brott likt barnpornografibrott där ett barn förmås att utföra handlingar med sexuell innebörd framför kamera eller andra människor. LÄS MER