Sökning: "Lagstadgad hållbarhetsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Lagstadgad hållbarhetsredovisning.

 1. 1. Reglering och hållbarhetsinformation i års- och hållbarhetsredovisningar : En studie av svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Märta Ellwén; Linnéa Vidén; [2024]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsrapportering; obligatorisk hållbarhetsredovisning; institutionell teori; legitimitetsteori; intressentteori;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har hållbarhetsredovisning i allt större utsträckning blivit reglerad. Denna studie undersöker hur svenska företags hållbarhetsinformation i års- och hållbarhetsredovisningar förändrats efter införandet av EU:s direktiv 2014/95/EU med efterföljande implementering i svensk lag. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning En studie om lagstadgad hållbarhetsredovisningens påverkan på företag inom fordonsindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Ahmed Alabdallah; Oliver Bednarski; Sean Johansson; [2023]
  Nyckelord :NFRD; CSRD; ÅRL; Hållbarhetsredovisning; Legitimitet; Intressenter; Lagstadgade påtryckningar; icke-lagstadgade påtryckningar;

  Sammanfattning : Sustainability reporting is increasing rapidly, nowadays corporations face larger and larger requirements that they work with sustainability and that they present their sustainability work. Both legally required and not legally required expectations and requirements changes how the corporations work and drives the change forward. LÄS MER

 3. 3. CSRD från revisorns perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Sandelin; Elin Wehlin; [2023]
  Nyckelord :CSRD; sustainability audit; sustainability reporting; CSRD; hållbarhetsrevision; hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Hållbarehtsrapportering har blivit allt vanligare för att möta de hållbarhetsutmaningar samhället står inför och i takt med det ökar även behovet av reglering för att möta intressenternas krav på transparent, trovärdig samt tillförlitlig hållbarhetsinformation. EU släpper därför ett nytt direktiv, CSRD, som skärper hållbarhetsrapporteringen och ställer krav på extern granskning. LÄS MER

 4. 4. Determinanter och konsekvenser av lagstadgad hållbarhetsrapportering. En kvantitativ studie om svenska onoterade företags utveckling av hållbarhetsupplysningar mellan år 2017-2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl-Emil Vik; Nils Andersson; [2022-09-08]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; ESG; redovisningskvalité; upplysningskvalitet; informationsasymmetri; intressentteorin; årsredovisningslagen; direktiv 2014 95 EU;

  Sammanfattning : Bakgrund & problematisering: Hållbarhetsrapportering är ett debatterat område med rådande bristande reglering vilket har lett till flertalet olika rapporteringsstandarder för stora onoterade svenska företag. Avsaknaden av en gemensam standard har lett till att jämförelse av hållbarhetsrapporter är ytterst svårt vilket kommer att regleras under kommande år. LÄS MER

 5. 5. Granskning av hållbarhetsrapporter : Utmaningar och CSRD ur granskarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mia Cerjan; Banaz Karimi; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; granskare; legitimitetsteori; årsredovisningslagen; extern granskning; CSRD; externredovisning; greenwashing;

  Sammanfattning : Det ökade fokuset på hållbarhet i stort har resulterat i att allt fler företag efterfrågar en extern granskning av sina hållbarhetsrapporter. En lagstadgad hållbarhetsrapport har krav på sig att granskas av en extern part, men granskningen sker på en begränsad nivå där revisorn endast lämnar ett yttrande om att rapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen. LÄS MER