Sökning: "Laial Kaiss Hassan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Laial Kaiss Hassan.

  1. 1. Skolmåltiden -Take away eller ej? En kvalitativ studie om kostchefers erfarenheter av skolmåltiden som lunchlåda till följd av coronapandemin

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Laial Kaiss Hassan; Felicia Tyllsjö; [2021-09-02]
    Nyckelord :coronapandemin; distansundervisning; lunchlådor; skolmåltider;

    Sammanfattning : Att erbjudas näringsriktiga skolmåltider är en lagstadgad rättighet för grundskoleelever i Sverige. För att skollunchen ska kunna bidra med näring och främja en hälsosam livsstil är det viktigt att den hamnar i magen. Måltiden som serveras bör vara god och varierad samt locka alla sinnen. LÄS MER