Sökning: "Lakoff"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Lakoff.

 1. 1. Idioma y género en Disney : Un estudio de los rasgos de habla femenina en Moana, la princesa moderna de Walt Disney Company

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Annika Stålnacke; [2019]
  Nyckelord :Disney; lenguaje femenino; Moana; género; medios infantiles; el discurso de Disney;

  Sammanfattning : ResumenEste estudio tiene como objetivo explorar el lenguaje de la princesa moderna de Disney y qué mensaje transmite su discurso a los niños con el fin de clarificar si Disney hace uso del “lenguaje femenino” cómo ha sido investigado por la investigadora Robin Lakoff. Es fundamental analizar la visión de la princesa Disneyana transmitida por la multinacional ya que por el lenguaje empleado se averiguan los valores que van dirigidos al público infantil en todo el mundo. LÄS MER

 2. 2. Die Klima-Apokalypse steht vor der Tür : Zur Übersetzung von Metaphern in deutschen Texten über Klimawandel

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Julia Saukko; [2019]
  Nyckelord :climate change; conceptual metaphor; German; metaphors; source domain; Swedish; translation;

  Sammanfattning : This essay deals with the translation methods used for a German-Swedish translation of metaphors in two books about climate change and environmental policy. These books contain a large number of metaphors, and this essay raises the question of how those are translated. LÄS MER

 3. 3. Ett hål i känseln : Om språkupplevelsens fenomenologi i Ann Jäderlunds författarskap

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Osvald Wiklander; [2019]
  Nyckelord :Ann Jäderlund; phenomenology; cognitive poetics; affect theory; George Lakoff Mark Johnson; Maurice Merleau-Ponty; Gilles Deleuze Felix Guattari; Vimpelstaden; Som en gång varit äng; Blomman och människobenet; I en cylinder i vattnet av vattengråt; Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze and interpret a number of central works – Vimpelstaden (1985), Som en gång varit äng (1988), Blomman och människobenet (2003), I en cylinder i vattnet av vattengråt (2005) and Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar (2009) – by the Swedish poet Ann Jäderlund (1955-) in the context of phenomenology and affect theory. The analysis consists of three chapters and proceeds chronologically with technical scrutinies of separate phases of Jäderlund’s œuvre – from the aphasic-like treatment of established phraseologies in Vimpelstaden and frozen expressions of the botanical discourse in Som en gång varit äng, to the uncanny focus on perceptual patterns as such in her later works. LÄS MER

 4. 4. Mina ögon kan glittra, min mun kan le, men sorgen i mitt hjärta kan ingen se : - Metaforer för sorg i svenskan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Tove Werner; [2018]
  Nyckelord :Metaphors; grief; Swedish; text analysis; corpus study; figurative language; Metaforer; sorg; svenska; textanalys; korpusstudie; figurativt språk;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de metaforer som används i svenska för att benämna känslan sorg. Den metafordefinition som tillämpas är den konceptuella, myntad av Lakoff & Johnson (1980), där metaforer ses som språklig evidens för kognitiva mappningar och består av en så kallas måldomän och källdomän. LÄS MER

 5. 5. I’m sure women use more hedges, I think : A study comparing male and female usage of hedges

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Andriette Engström; [2018]
  Nyckelord :Hedges; I think; I’m sure; pragmaticalization; grammaticalization;

  Sammanfattning : This study reexamines Lakoff’s (1973) claim that women use more hedges than men is true. Because of the vast number of hedges, this study focuses on two hedges: I think and I’m sure. It also investigates how the included hedges are used by men and women to express belief and opinion. LÄS MER