Sökning: "Lambdametoden"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Lambdametoden.

 1. 1. Optimering av systemspecifika PID-parametrar för processer designade på Cytiva

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Italo Cordova; [2021]
  Nyckelord :PID-parametrar; PID-regulator; Optimeringsmetod;

  Sammanfattning : Optimeringen av PID-parametrarna har varit en utmaning sedan uppfinningen avPID-regulatorer. Många olika optimeringsmetoder har tagits fram sedan 1940-talet,i detta arbete testades och jämfördes Ziegler-Nichols stegsvarmetoden, Lambdametoden och AMIGO-metoden. LÄS MER

 2. 2. Testsystem för processtyring

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Rust; [2017]
  Nyckelord :Testsystem; Temperaturreglering; PID; Mekaniskt Ställdon; Solid State Relä; PLC; Reglering;

  Sammanfattning : Målet med det här arbetet var att implementera och bygga ett komplett testsystem för reglering som efterfrågades av företaget Prevas AB i Karlstad. De önskade ett testsystem som reglerar en vattentemperatur som de kan använda på kontoret för att genomföra egna tester, analyser samt lära nyanställda medarbetare mer om automation. LÄS MER

 3. 3. Utmattning av järnvägsbroar i armerad betong : Enligt eurokoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Andreas Lind; [2013]
  Nyckelord :Utmattning; Järnvägsbroar; Eurokoder; Enkel spänningskontroll; Lambdametoden; Palmgren-Miners delskadehypotes;

  Sammanfattning : Commissioned for this report is Ramboll, Bridge and Tunnel Unit in Stockholm. Theidea throughout the work has been to primarily help bridge designers compilingadvice and instructions on how fatigue verification for railway bridges in reinforcedconcrete shall be performed under the new rules, the Eurocodes. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av reglerstrategier i luftningssteget på Himmerfjärdsverket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Linda Wiig; [2012]
  Nyckelord :luftning; aktivslamprocess; nitrifikation; biologisk kväverening; syretoppar; återkoppling; kaskadreglering; ammonium-återkoppling; reglerstrategier;

  Sammanfattning : På Himmerfjärdsverket söder om Stockholm finns åtta luftade bassänger för biologisk rening av avloppsvatten. Genom att syresätta vattnet skapas en miljö där mikroorganismer kan arbeta och omvandla organiskt material och ammonium till koldioxid, vatten och nitrat. LÄS MER