Sökning: "Lameller"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Lameller.

 1. 1. Konstruktionen av en strimlare för kasserat PLA : En maskinkonstruktion

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jens Andreasson; Jimmie Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Strimlare; Produktutveckling; PLA; PLA-plast; Återbruk; 3d-skrivare; Granulator; Lameller; FEM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har ämnat konstruktionen av en strimlare för att sönderdela kasserad PLA-plast från 3d-skrivarna i verkstaden på Mälardalens universitet. Målet med detta arbete var att underlätta återvinning men även möjliggöra återbruk av materialet genom att skapa nytt filament av den sönderdelade plasten som åter kan användas av 3d-skrivarna och därmed minska behovet av att köpa in nytt filament. LÄS MER

 2. 2. Provrigg för Våta Lamellkopplingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hampus Luthman; Allan Nordin; [2022]
  Nyckelord :Clutch; Test rig; Frictions discs; Drag losses; Duoprop; Spray oil; Koppling; Provrigg; Lameller; Dragförluster; Duoprop; Sprutolja;

  Sammanfattning : Denna rapport avser det examensarbete som har utförts i samarbete med AB Volvo Penta under vårterminen 2022. Arbetet beskriver produktutvecklingsprocessen för en lamellprovrigg.Volvo Penta i Köping utvecklar och tillverkar transmissioner för marint bruk. LÄS MER

 3. 3. Besparing av trämaterial i KL-trästommar genom sortering av lameller i två kvalitetsklasser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Christian Broberg; Emil Cederin; Oliver Svensson; [2022]
  Nyckelord :CLT; Optimization; Material utilization; Strength grading; Design factors; KL-trä; Optimering; Materialutnyttjande; Hållfasthetssortering; Dimensionerande faktorer.;

  Sammanfattning : Byggsektorn står idag för en stor del av världens klimatpåverkan. Stommen i en byggnad tillräknas cirka  45%  av en byggnads klimatpåverkan och med en KL-trästomme är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid. LÄS MER

 4. 4. Beteende hos laminerat glas efter brott

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Kevin Baquedano Romero; Saadia Oudka; Amira Musa; [2022]
  Nyckelord :laminated glass; effective thickness; cracked glass beam; verification of a numerical model; strength; bending stiffness; laminerat glas; effektiv tjocklek; glasbalk med spricka; verifiering av beräkningsmodell; hållfasthet; böjstyvhet;

  Sammanfattning : Glas är ett styvt material som används bland annat inom byggbranschen och fordonsindustrin. Glas har hög styvhet och hög hållfasthet men är ett sprött material. När en spricka uppstår i en laminerad glasbalk minskas dess bärförmåga och styvhet och säkerhetsrisken ökar. LÄS MER

 5. 5. Brand i träkonstruktioner : En studie om brandförlopp i olika slags konstruktioner i trä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Elis Berg; [2021]
  Nyckelord :fire; wooden construction; fire course; function-based design; cross-laminated timber; glued-laminated timber; dimensional lumber; lamination; delamination; lamination effect; burnout; träkonstruktion; funktionskrav; korslimmat trä; limträ; konstruktionsvirke; laminering; delaminering; lamelleringseffekt; burnout;

  Sammanfattning : Det byggs i trä i Sverige som aldrig förr. Det blir alltmer populärt för varje år som går att ersätta prefabricerade element i betong samt pelare och balkar i stål med element med motsvarande funktion i antingen korslimmat trä eller limträ. LÄS MER