Sökning: "Lana Del Rey"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lana Del Rey.

 1. 1. Fourth Wave Feminism Through Lana Del Rey

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Magdalena Wolk; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lidande, skönhet & frigörelse : En kvalitativ analys av Lana Del Reys musikvideor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :Lana Del Rey; musikvideor; kritiska femininitetsstudier; sexualitet; femininitet;

  Sammanfattning : Jag har i denna uppsats utfört en kvalitativ analys på några av artisten Lana Del Reys musikvideos utifrån ett teoretiskt ramverk grundat i sexualitet och kritiska femininitetsstudier. Vid utförandet av analysen utformade jag två nya troper då jag inte fann några som inkluderade allt det jag tyckte mig kunna tolka mig till under analysen. LÄS MER

 3. 3. Kulturell appropriering i musikvideos : Med fokus på den indiska kulturen och den amerikanska urbefolkningens kultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emina Pacavar; [2018]
  Nyckelord :Cultural appropriation; music videos; Indian culture; Native american culture; romanticizing; sexualization; exotification;

  Sammanfattning : This research will study cultural appropriation that is presentable in 2010th music videos by famous artists/bands like Coldplay, Beyoncé, Lana Del Rey, No Doubt and Iggy Azalea. The term cultural appropriation is about the taking over of practices, artistic forms or themes from usually a minority culture. LÄS MER