Sökning: "Lana Dervisic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lana Dervisic.

  1. 1. ”Dom som mår dåligt måste få må bra” : En studie av skolintroduktionen för nyanlända flykting – och invandrarbarn på två skolor

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Maj-Britt Johnsson; Lana Dervisic; [2007]
    Nyckelord :PTSD; Trauma; School Introduction; Preparatory class; Refugee Children;

    Sammanfattning : Subject: The Teacher Training Programme, Degree Project in Educational SciencesSödertörn University CollegeAutumn Term, 2006This study titled, Those who feel worst, need help to feel better, is a Degree Project in Educational Sciences for the Teacher Training Programme at Södertörn University College. The purpose of this study is to find out how school introduction for newly arrived refugee children is organized in two schools, considering the fact that many refugee children can suffer from PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. LÄS MER