Sökning: "Land Information Systems"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Land Information Systems.

 1. 1. Landslide Susceptibility Analysis Using Open Geo-spatial Data and Frequency Ratio Technique

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :TARIK EMRE YORULMAZ; [2022]
  Nyckelord :Landslides; Hazard mapping; Geographic Information Systems GIS ; Spatial analysis; Frequency ratio FR ; Area Under a Curve AUC ;

  Sammanfattning : Landslide susceptibility maps are useful for spatial decision-making to minimize the lossof lives and properties. There are many studies related to the development of landslidesusceptibility maps using various methods such as Analytic Hierarchy Process, Weight ofEvidence and Logistic Regression. LÄS MER

 2. 2. Space to Place : Effektivisera markutnyttjande både fysiskt och digitalt inom svensk stadsplanering

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Joanna Szymanska; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Urban planing; Multi-use; Multifunctional Space; Planning Support Systems PSS ; Tangible User Interface TUI ; Data visualization; Civic technology; Shared-Use; Cityscope; Hållbar utveckling; stadsplanering; multifunktionalitet; delning av lokaler; data visualisering; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Städer runt om i världen expanderar i allt snabbare takt för att möjliggöra morgondagens behov och efterfrågan, vilket sker inom ramen för hållbar utveckling i flera sammanhängande dimensioner. Samtidigt som digitaliseringen och nya postindustriella värdeskapande fortgår, vilket resulterar i en förskjutning av de fysiska resurserna. LÄS MER

 3. 3. A sensory evaluation of swidden rye (Secale cereale) – how the taste of history and geographical location can play part in a sustainable food production

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amanda Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Sensory science; Landrace; Terroir; Food system; Consumer science;

  Sammanfattning : Due to their resilience, durability, and broad genetic variations, increasing the production and consumption of landrace cereals has been highlighted as a solution to handle increasing environmental variability resulting from climate change. However, the consumption of landrace cereals remains low due to limited production and purchase availability for consumers. LÄS MER

 4. 4. Potential för solcellsanläggningar : SSAB industriområde, Borlänge

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Lovisa Bjurell; Joel Svensson; [2022]
  Nyckelord :Solar cells; photovoltaic systems; SSAB; installation potential; Solceller; solcellsanläggningar; SSAB; installationspotential; markinstallationer; effektbalans;

  Sammanfattning : SSAB har som mål till år 2026 att producera fossilfritt stål och vara helt fossilfria vid år 2030. Ett led i att lyckas med detta är att generera egen förnybar elektricitet. I detta arbete utreds på uppdrag av SSAB potentialen för att generera förnybar energi i form av solel på deras industriområde i Borlänge. LÄS MER

 5. 5. Autonomous Landing of an Unmanned Aerial Vehicle on an Unmanned Ground Vehicle using Model Predictive Control

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Emil Boström; Erik Börjesson; [2022]
  Nyckelord :Model predictive control; MPC; Unmanned aerial vehicle; UAV; Unmanned ground vehicle; UGV; Path planning; Vehicle dynamics; Autonomous systems; Autonomous landing; Quadcopter; Gazebo; ROS;

  Sammanfattning : The research on autonomous vehicles, and more specifically cooperation between autonomous vehicles, has become a prominent research field during the last cou- ple of decades. One example is the combination of an unmanned aerial vehicle (UAV) together with an unmanned ground vehicle (UGV). LÄS MER