Sökning: "Land change detection"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Land change detection.

 1. 1. Markförändringsanalys över Karlstad mellan åren 2002 och 2015 : En studie baserad på Landsat 7/8 data och bilddifferentiering

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Wik; [2018]
  Nyckelord :Land change detection; image differencing; markförändringsanalys Karlstad; ekosystemtjänster; Landsat 7 8; bilddifferentiering;

  Sammanfattning : Karlstads vision är att bli en kommun med 100 000 invånare till år 2031. För att kommunen ska nå målet innebär det att fler bostäder behöver byggas. Det innebär att det kommer bli markanvändningsförändringar inom Karlstadskommun. Den urbana miljön bör påverkats när antalet invånare i Karlstad ökar. LÄS MER

 2. 2. Multitemporal Satellite Data for Monitoring Urbanization in Nanjing from 2001 to 2016

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Zipan Cai; [2017]
  Nyckelord :Urbanization; Nanjing; Remote Sensing; GIS; Support Vector Machine; Post-Classification Comparison; Change Vector Analysis;

  Sammanfattning : Along with the increasing rate of urbanization takes place in the world, the population keeps shifting from rural to urban areas. China, as the country of the largest population, has the highest urban population growth in Asia, as well as the world. LÄS MER

 3. 3. Tracing mangrove forest dynamics of Bangladesh using historical Landsat data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Md Monirul Islam; [2017]
  Nyckelord :Bangladesh; Physical Geography and Ecosystem Analysis; Landsat; mangroves; change detection; time-series; NDVI; supervised classification; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Present, accurate, and reliable estimation of mangrove forests in Bangladesh is limited. Former estimation of mangroves extent and density has been more or less restricted to Sundarbans and do not represent the whole country. LÄS MER

 4. 4. Automated temporal NDVI analysis over the Middle East for the period 1982 - 2010

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Hristo Tomov; [2016]
  Nyckelord :trend analysis; NDVI Time series; satellite imagery; change detection; Physical Geography and Ecosystem analysis; GIS; PolyTrend; DBEST; R language; Middle East; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The NDVI time-series consist of trend, season and noise. Changes in the season component are related to climate factors and they happen gradually over long period of time. The changes in the trend component are often due to human activities, fires and etc. LÄS MER

 5. 5. Assay of nitrification potentials in sewage sludge : development and evaluation of method, and nitrification potentials in sewage sludge before and after application to soil

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

  Författare :Caroline Jöngren; [2016]
  Nyckelord :Sewage sludge; nitrification potentials; PAO; sanitations treatment; ammonium; storage treatments; nitrous oxide; Nitobacteriacea; Nitrosomona;

  Sammanfattning : Sewage sludge (SS) contains valuable plant nutrients applicable to soil as fertilizer. Application to arable land is though controversial as SS can contain contains such as human pathogens, heavy metals and xenobiotics. LÄS MER