Sökning: "Land registry"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Land registry.

 1. 1. Färdigställande av Sveriges digitala förrättningsarkiv : Effekter av skanning av äldre gällande förrättningsakter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Daniel Andersson; [2018]
  Nyckelord :Digitisation; municipality building archive; older cadastral procedure documents; archiving; Arken; Digitalisering; byggnadsnämndsarkiv; äldre förrättningsakter; arkivering; Arken;

  Sammanfattning : När Lantmäteriet skannade sina förrättningsarkiv till det digitala arkivet Arken var syftet att få ett rikstäckande digitalt förrättningsarkiv. Lantmäteriet lagrar idag sitt förrättningsmaterial i Arken. LÄS MER

 2. 2. Applied design of distributed ledgers for real estate and land registration

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Riccardo Sibani; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; DLT; Land registry; Real estate;

  Sammanfattning : The recent emergence of a distributed technology named blockchain, clearly created a new point of view in the data storing and data distribution fields. If on one hand blockchain is mainly known for Bitcoin (an auto-regulated decentralized digital currency), on the other hand it has the potential to set up an auto regulated economy. LÄS MER

 3. 3. Ett fastighetsregister i Kina och fastighetsregistret i Sverige : Jämförelse och förslag till förbättringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Yan Hu; [2018]
  Nyckelord :Cadastre; China; Sweden; Land Registry; Fastighetsregister; Kina; Sverige; Lantmäteriet;

  Sammanfattning : Fastigheter spelar en betydande roll i samhället. Fastighetsregister utgör grunden för en effektiv fastighetsmarknad, samhällsekonomi och kreditmarknad. Det utvalda kinesiska fastighetsregistret och fastighetsregistret i Sverige har ett antal likheter och skillnader. LÄS MER

 4. 4. Development of GNSS Guidelines for Cadastral Surveying in Botswana : Challenges and Potentials

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Anton Henriksson; Elias Ekman; [2017]
  Nyckelord :GNSS; Cadastral Surveying; Cadastre; Guidelines; Botswana.;

  Sammanfattning : In recent years a Continuously Operating Reference Stations (CORS)-network of more than 50 reference stations (with more on the way) have been set up extending over the whole southern African country of Botswana. This has opened up for new and improved possibilities of implementing the Global Navigation Satellite System (GNSS) technique in surveying practice. LÄS MER

 5. 5. MRSA-spredning i Norge – en epidemiologisk kartlegging

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Arnold Måsøval - Jensen; [2014]
  Nyckelord :Public health; MRSA; epidemiology; spread pattern; Norway; Folkehelse; MRSA; epidemiologi; spredningsmønster; Norge;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Verdens helseorganisasjon (WHO)beskriver antibiotikaresistensblant ulike mikroorganismer, inkludert Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA), som en alvorlig og økende trussel mot folkehelsen. MRSA er forbundet med økt risiko for komplikasjoner og død. LÄS MER