Sökning: "Landewall"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Landewall.

 1. 1. Hur skapas taktisk kompetens : En kvalitativ studie av begreppet taktisk kompetens i dess militära tillämpning

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Anders Landewall; [2014]
  Nyckelord :Krig; taktik; kompetens; taktisk kompetens;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar hur olika dimensioner av kompetens i ett dynamiskt samspel kan leda till militär taktisk framgång. En konkretisering av begreppet taktisk kompetens ger bättre förutsättningar att reflektera över- och styra utvecklingen av taktiskt tänkande och utövandet av taktik. LÄS MER

 2. 2. Militärteorins influenser på svensk militär doktrin

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Anders Landewall; [2012]
  Nyckelord :military-strategic doctrine; military theory; war; militärstrategisk doktrin; militärteori; krig;

  Sammanfattning : Militär doktrinutveckling har beskrivits som en process där kunskap och beprövad erfarenhet omsätts i principer för användandet av militära medel. Militärteorin erbjuder vetenskaplig förankring till militära doktriner och dess påverkan på utvecklingen av doktriner är därför viktig. LÄS MER