Sökning: "Landning"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Landning.

 1. 1. Miljökonsekvenser på flygplatser som uppkommer vid trafikering med elflygplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Björnsdotter; [2022]
  Nyckelord :Elflygplan; miljökonsekvenser; flygplatser; elektrifiering;

  Sammanfattning : Världen är i en omställning för en hållbarare framtid och det inkluderar miljövänligare transporter. Elflygplan är under utveckling och de kan fylla ett syfte för att minska flyg- trafikens miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Skillnad i dynamisk stabilitet mellan ett skadat och ett friskt knä : Analys av samband mellan mätmetoder som undersöker knästabilitet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Söderlund Anton; Berg Kevin; [2021]
  Nyckelord :knäskada; dynamisk stabilitet; rörelsesensorer; enbenshopp; landning;

  Sammanfattning : Introduktion: Tidigare studier har visat på att knäledens stabilitet under statiska förhållanden inte stämmer överens med stabilitet vid funktionella tester. Rörelsesensorer har förmågan att via funktionella tester mäta den dynamiska stabiliteten i knäleden, något som på sikt kan ge fysioterapeuter ett smidigt och lättanvänt verktyg i att upptäcka nedsatt dynamisk stabilitet. LÄS MER

 3. 3. Förändrade rörelsestrategier hos främre korsbandsskadade individer : En kinematisk analys av Unanticipated diagonal hop

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Lucas Lund; Jesper Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Främre korsband; Kinematik; Rörelsestrategier; Enbenshopp; Rörelseanalys;

  Sammanfattning : Introduktion En främre korsbandsskada (ACL-skada) är en allvarlig knäskada som drabbar många idrottare varje år. Den leder ofta till långa rehabiliteringar och försämrad funktion i knät. Även förändrade rörelsestrategier förekommer. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar underlaget kokontraktionen mellan hamstrings och quadriceps vid enbenslandningar? : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Hedi Myhre; Sebastian Ceder; [2021]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament; elektromyografi; ground reaction force; kokontraktion; skadeprevention;

  Sammanfattning : Inledning: 70% av alla skador av det främre korsbandet (ACL) sker vid icke-kontakt-situationer. En låg kokontraktionsratio mellan hamstrings och quadriceps (H:Q) kan ses som en riskfaktor för ACL. Få studier är gjorda kring detta i samband med enbenslandningar på olika underlag. LÄS MER

 5. 5. Tripod : Landningsställ för leveransdrönare

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :PATRIK MARUSIK; KARL BOLINDER; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aerit var en startup på KTH som hade en vision om att leverera mat från restauranger till kunder i Sverige med hjälp av drönare, självkörande flygfarkoster. Deras drönare var under utveckling men företaget hade en idé om hur leveransen skulle gå till. LÄS MER