Sökning: "Landsat"

Visar resultat 6 - 10 av 75 uppsatser innehållade ordet Landsat.

 1. 6. Mapping tree canopy cover in the semi-arid Sahel using satellite remote sensing and Google Earth imagery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Abdalla Eltayeb Abdalla Mohamed; [2017]
  Nyckelord :Sahel; physical geography and ecosystem analysis; tree cover; NDVI; Google Earth; Landsat 8; geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Tree vegetation is an essential element in the daily life of the people in the Sahel region of Africa. It is also considered as a robust indicator of the Sahel ecosystem status and health. In this thesis, a method to estimate tree vegetation was developed and used in mapping the tree canopy cover in semi-arid Sahel. LÄS MER

 2. 7. Multitemporal Satellite Data for Monitoring Urbanization in Nanjing from 2001 to 2016

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Zipan Cai; [2017]
  Nyckelord :Urbanization; Nanjing; Remote Sensing; GIS; Support Vector Machine; Post-Classification Comparison; Change Vector Analysis;

  Sammanfattning : Along with the increasing rate of urbanization takes place in the world, the population keeps shifting from rural to urban areas. China, as the country of the largest population, has the highest urban population growth in Asia, as well as the world. LÄS MER

 3. 8. Fjärranalys av skogsskador efter stormen Gudrun : Skogens återhämtning efter den värsta stormen i modern tid

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Jessica Nilsson; [2017]
  Nyckelord :image differencing; change detection; Gudrun; Landsat; forest; storm damage; förändringsanalys; Gudrun; Landsat; MLC; skog; stormskador;

  Sammanfattning : Den 8:e januari 2005 inträffade en av de mest förödande stormarna i Sveriges historia då hundratusentals blev strömlösa och sju personer miste livet. Stormen Gudrun drabbade centrala Götaland värst och uppemot nio årsavverkningar skog beräknas ha fällts i vissa områden. LÄS MER

 4. 9. Tracing mangrove forest dynamics of Bangladesh using historical Landsat data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Md Monirul Islam; [2017]
  Nyckelord :Bangladesh; Physical Geography and Ecosystem Analysis; Landsat; mangroves; change detection; time-series; NDVI; supervised classification; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Present, accurate, and reliable estimation of mangrove forests in Bangladesh is limited. Former estimation of mangroves extent and density has been more or less restricted to Sundarbans and do not represent the whole country. LÄS MER

 5. 10. Automatic information extraction and prediction of karst rocky desertification in Puding using remote sensing data

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Guiwei Wang; [2016]
  Nyckelord :GIS; remote sensing; KRD; change detection; CA Markov prediction; Puding; China;

  Sammanfattning : Karst rocky desertification (KRD) is one kind of severe environmental problem existing in southwest of China. Reveal KRD condition is vital to solve the problem. LÄS MER