Sökning: "Landsbygd"

Visar resultat 1 - 5 av 513 uppsatser innehållade ordet Landsbygd.

 1. 1. En analys av möjligheten för drönarleveranser till landsbygd i syfte att sänka sista milen och miljörelaterade kostnader

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Sjöberg; Kaneshka Shafie; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste åren har andelen människor i Sverige som handlar varor på internet ökat, som en konsekvens av detta har även sista milen-leveranser ökat. Jämförs urbana- med rurala områden har sista milen-leveranser ökat mer till de rurala områdena. LÄS MER

 2. 2. Handläggningstider för fastighetsbildning : Påverkan på landsbygdsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Emelie Hansson; Lena Svensson; [2021]
  Nyckelord :Rural development; rural area; process time; cadastral surveying; development of society; property formation; cadastral procedure; the state cadastral authority; the municipal cadastral authorities; Landsbygdsutveckling; landsbygd; handläggningstid; lantmäteri; samhällsutveckling; fastighetsbildning; lantmäteriförrättning; SLM; KLM;

  Sammanfattning : Under en längre tid har handläggningstider avseende fastighetsbildning varit en utmaning för lantmäterimyndigheterna. I Förvaltningslagen anges att ärenden skall hanteras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med den pågående urbaniseringen har detta dock varit svårt att upprätthålla. LÄS MER

 3. 3. Tillsammans för en levande landsbygd : - En fallstudie av Örnsköldsviks kommuns landsbygdsutveckling genom samverkan

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Bergman; [2021]
  Nyckelord :Flernivåstyrning; Samverkan; Landsbygd; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Flera av Sveriges landsbygder står idag inför stora utmaningar med en minskande befolkning, genom att allt fler väljer att bosätta sig i städer och att befolkningen på landsbygden blir allt äldre. Samtidigt fokuserar samhällsplaneringen idag till stora delar på urbana miljöer och hur vi lyckas planera hållbara städer. LÄS MER

 4. 4. Varför flyttar folk till landet? : en fallstudie av en landsbygdsort i en lågpendlingskommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Hjalmarsson; [2021]
  Nyckelord :landsbygd; landsbygdsboende; tätort; naturnära; glesbygd; rural; rural areas; rural living; urban areas; close to nature;

  Sammanfattning : Målet med uppsatsen har varit attsammanställa en tematisk analys av argument för varför människor väljer att bosätta sig på landsbygden i en lågpendlingskommun. Detta har jag gjort genom att intervjua boende i en landsbygdsort i en lågpendlingskommun i Östergötland. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering på landsbygden : En kvalitativ studie om digitaliserade företag i Värmland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Amanda Hämälä; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; landsbygdsföretag; regional utveckling; landsbygd; digital klyfta;

  Sammanfattning : Digitalisering har i teorin och av olika aktörer ansetts vara ett bra verktyg som kan överbrygga de utmaningar som landsbygdsföretag står inför och därför bidra till en regional utveckling. För att digitalisering ska överbrygga landsbygdsföretagens utmaningar krävs det att användandet fungerar i praktiken. LÄS MER