Sökning: "Landscape protection"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden Landscape protection.

 1. 1. Svedjebruksmetoden Huuhta - skogsfinnarnas försvinnande hantverkstradition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anna Haggärde; [2019-05-22]
  Nyckelord :Huuhta; swidden cultivation; craft process; intangible cultural heritage; svedjebruk;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Varumärkes- och designskydd för modedesign : En EU-rättslig och empirisk studie om modebranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Li; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines how the trademark and design regulations in the European Union (EU) are used within the European fashion industry. It mainly focuses on the protection for a fashion design, rather than the protection for a word or a logo. LÄS MER

 3. 3. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Nyckelord :urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. LÄS MER

 4. 4. “Only you can save my life” Saudi women and public protest on Twitter A Critical Discourse Analysis of emergency calls for protection or protest and the users’ responses in return.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lina Alkowatly; [2019]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; Saudi Women; Twitter; Private and public Sphere; Online Protest; Saudi Arabia;

  Sammanfattning : Since the Arab Spring uprisings in 2011, Twitter has proven to be a useful mobilization tool for citizens within the relatively closed societies of the Arab world. Twitter affirms that unheard voices can now be heard and the claims on social and political practices are being exposed to public discussion. LÄS MER

 5. 5. Effects of within-field and landscape factors on Dasineura brassicae in winter oilseed rape cultivations in Skåne, southern Sweden : a field survey with a special approach to pesticide-free control zones

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :Dasineura brassicae; brassica pod midge; Ceutorhynchus obstrictus; cabbage seedpod weevil; winter oilseed rape; rapeseed crop damages; pesticide-free control zones; withinfield factors; landscape factors;

  Sammanfattning : Winter oilseed rape (Brassica napus) is the most common oilseed crop grown in the province of Skåne in southern Sweden, where this study was performed. B. napus is often associated with various insect pests. This study regards two of these; the cabbage seed weevil (Ceutorhynchus obstrictus) and the brassica pod midge (Dasineura brassicae). LÄS MER