Sökning: "Landscape protection"

Visar resultat 21 - 25 av 189 uppsatser innehållade orden Landscape protection.

 1. 21. Brandskydd under byggtid med BIM : Förbättringsmöjligheter för brandskyddet under byggtid i skedesstyrda APD-planer med BIM

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Rebecka Lundblad Roth; Ludwig Jerräng Carlstedt; [2018]
  Nyckelord :BIM. Communication. Control. Fire protection at construction sites. Planning. Workplace disposition plans.; APD-planer. BIM. Brandskydd under byggtid. Kommunikation. Planering. Uppföljning.;

  Sammanfattning : Vid en brand på byggarbetsplatsen finns det risk för personskador, skador på egendom och att byggproduktionen hamnar i ett driftstopp som kan bli kostsamt. Det finns brister vid planeringen av brandskyddet under byggtid (BUB) och vid olika arbetsmoment på byggarbetsplatsen. LÄS MER

 2. 22. Kan mellangrödor bidra till en ökning av naturliga fiender i det europeiska odlingslandskapet?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karolina Sahle; [2018]
  Nyckelord :mellangrödor; biodiversitet; insekter; ekologiska fokusarealer; nyttodjur;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks översiktligt om mellangrödan som ekologisk fokusareal har potential att bidra till ökad mängd nyttodjur i jordbruket. I dagens Europa finns indikationer på att biomassan av flygande insekter minskat med ungefär 75 % de senaste trettio åren. LÄS MER

 3. 23. Den offentliga platsen året runt : hur en offentlig plats kan utformas för att främja utomhusvistelse och upplevas attraktiv under hela året

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Thörn; [2018]
  Nyckelord :årstidsgestaltning; säsongsvariation; utomhusvistelse; aktivitet; användning; vardagsplats; mikroklimat; landskapsarkitektur; offentliga platser; vinter;

  Sammanfattning : Utomhusvistelse medför positiva effekter för hälsan under hela året. Offentliga platser och gröna miljöer fungerar även som viktiga mötesplatser för människor i staden. Emellertid minskar användningen av utomhusmiljön ofta under vintern, vilket får negativa konsekvenser – inte minst för den psykiska hälsan. LÄS MER

 4. 24. Å bruke fortiden : Helleristninger i Sverige som eksempel på kulturarv og dens bruk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Heidi Kristiansen; [2018]
  Nyckelord :Rock art; archaeology; historical use; heritage; Swedish Rock art;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to investigate rock art in Sweden as a cultural heritage. The material in the essay is rock art. The method is a literature study that compiles and analyzes other researchers’ views of the material (rock art). I limit the essay to rock art in Sweden. LÄS MER

 5. 25. Through The Archipelago

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Michal Kotvan; [2018]
  Nyckelord :naturum; archipelago; water; kayaking; Stockholm; Fejan; island; timber; nature; journey;

  Sammanfattning : Stockholm archipelago has over the centuries been fairly unknown and anonymous place for many. Unless you were involved in fishing or trade you did not know much about this sea landscape. Besides its commercial value it had also a military significance for a long period. LÄS MER