Sökning: "Landskapsklassificering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Landskapsklassificering.

 1. 1. Landskapsklassificering av Avanäset, Fårö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Elin Vainionpää Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Landskapsklassificering; Kulturgeografi; Naturgeografi; Avanäset; Fårö;

  Sammanfattning : På Avanäset, Fårö, har naturliga processer skapat ett unikt landskap som domineras av flygsand och långa sandstränder. Denna studie har syftet att klassificera och kartera Avanäsets flygsandsområde och genom detta skapa en landskapsklassificeringskarta på Avanäset. LÄS MER

 2. 2. Landskapskaraktärsanalysens roll inom förvaltning av vattendrag : En metodutveckling för bedömning av Fibyåns vattenmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Therese Gunnars; [2018]
  Nyckelord :Landskapsklassificering; Åar; Vattenförvaltning; Vattenplanering; Fibyån;

  Sammanfattning : Åar är en vattenresurs som är starkt beroende av den omgivande landmiljön för att fungera väl. Liksom andra vattenresurser betraktas de idag inte enbart som en resurs, utan har även konstaterats vara ett arv som måste skyddas och försvaras. LÄS MER