Sökning: "Landskrona"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade ordet Landskrona.

 1. 1. A method for developing stress-strain relationships using Nanoindentations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Ludvig Lindsjö; Fanny Linander; [2021]
  Nyckelord :Nanoindentation; Material Science; Steel; Solid Mechanics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is a material science research collaboration between the Division ofProduction and Materials Engineering at Lund Faculty of Engineering and theComputer-Aided Engineerings group at BorgWarner, Landskrona. The objectiveof the thesis is to explore the convertion of nanoindentation load-depth curves intotensile stress-strain curves, and to provide BorgWarner Landskrona with nanoin-dentation data on materials used in their standard production. LÄS MER

 2. 2. Att motivera den omotiverade: En studie i preventivt socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Åstrand; [2021]
  Nyckelord :Socialt arbete; barn och unga; motivationsarbete; bemötande; positiv förstärkning; hälsa; socialförvaltningen; Social Sciences;

  Sammanfattning : This qualitative study was about examining how the activity organizers in GoFaR work to meet, motivate and support the young people to keep them in a meaningful everyday life and thus promote their health. GoFaR was a project at Socialförvaltningen in Helsingborg. GoFaR stands for jointly arranged physical activity on prescription. LÄS MER

 3. 3. "Och så länge det finnes liv så finnes det ju hopp": En analys av utvalda texter i Landskrona posten 1939-1945, vilka speglar befolkningens hanterande av vardagslivet under beredskapstiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

  Författare :Sarah Liljeblad; [2021]
  Nyckelord :Landskrona; Beredskapstiden; Vardagsliv; Landskrona posten; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Analys av sedimentackumulation i våtmarker i Rååns avrinningsområde och undersökning av våtmarkernas renoveringsbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Lumsén; [2021]
  Nyckelord :Constructed wetlands; sedimentation; maintenance needs; Anlagda våtmarker; sedimentation; renoveringsåtgärder;

  Sammanfattning : Inom Rååns avrinningsområde, som är beläget i kommunerna Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Bjuv, har anläggning av våtmarker pågått sedan 1990-talet. De anlagda våtmarkerna syftar till att minska näringsförlusterna från omkringliggande jordbruksmarker till vattendrag och gynna den biologiska mångfalden. LÄS MER

 5. 5. Att omvandla ett Nej till ett Ja - En kvalitativ studie på professionellas syn på ett nytt arbetssätt för att bemöta personer med demens.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rawan Al-Sharif; [2021]
  Nyckelord :ldreomsorg; demens; vårdtagare med demenssjukdom; självbestämmanderätt; personcentrerad omvårdnad; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how professionals view the Special Team in the city of Landskrona and their way of working with people with dementia. In the study, five interviews were conducted – one with the unit manager for the Special Team, one interview each with two of the assistant nurses for the Special Team, one interview with a social secretary from the city of Malmö and one interview with an inspector form the Swedish Health and Care Inspectorate. LÄS MER