Sökning: "Langhammer Milly"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Langhammer Milly.

 1. 1. Romska barns rätt till utbildning – som jämlika deltagare : En uppsats om att främja rättvisa och bryta strukturell diskriminering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Langhammer Milly; [2019]
  Nyckelord :Structural discrimination; social justice; roma; the right to education; equality.; Strukturell diskriminering; social rättvisa; romer; rätten till utbildning; jämlikhet.;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas strukturell diskriminering av romska barn i utbildningsystemet i tre europeiska länder. Syftet med uppsatsen är tvåfaldigt. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända tjejers fritid : En kvalitativ intervjuundersökning om nyanlända tjejers fritidssituation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Milly Langhammer; Frida Nordlander; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har nyanlända tjejers fritid i en norrländsk kommun undersökts. Syftet med undersökningen var att undersöka hur nyanlända tjejer har upplevt sin fritid, möjligheterna till en aktiv fritid och den aktiva fritidens vikt vid integration i Sverige. LÄS MER