Sökning: "Language development"

Visar resultat 1 - 5 av 2736 uppsatser innehållade orden Language development.

 1. 1. Aino K – barnen, kärleken och döden: En scenmusikalisk gestaltning av den finsk-estniska författaren Aino Kallas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johanna Maria Fiskaali; [2022]
  Nyckelord :Kallas; Monologue play; Pylkkänen; Scriptwriter; The singer’s expanded role; Song translation; Stage musical performance; Performing Arts;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det här masterarbetet är en processbeskrivning av hur monologpjäsen Aino K – barnen, kärleken och döden blev till. Utgångspunkten för pjäsen var Tauno Pylkkänens sångcykel op. 21, Dödens svan, som består av fem tonsatta dikter av den finsk-estniska författaren Aino Kallas. LÄS MER

 2. 2. Duscha barnen med ord : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver att de arbetar med barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Victoria Otrander; Vanessa Kestran; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; språk; barns språkutveckling och kommunikation;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur åtta förskollärare beskriver sitt arbete med barns språkutveckling i förskolans verksamhet. Studien har en kvalitativ ansats och med metoden semistrukturerade intervjuer har vi undersökt hur förskollärarna beskriver att de arbetar med miljön för att främja barns språkutveckling samt vad förskollärarna beskriver är betydelsefullt i deras roll för att utveckla barns språk. LÄS MER

 3. 3. Manliga vårdnadshavares användning av barnriktat tal i kommunikationen med sina små barn : En explorativ pilotstudie med material insamlat från videoinspelning och Language ENvironment Analysis (LENA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sofie Karlström; Sofie Svensson; [2022]
  Nyckelord :male caregivers; child-directed speech CDS ; language development; children; video recording; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ; manliga vårdnadshavare; barnriktat tal BRT ; språkutveckling; barn; videoinspelning; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ;

  Sammanfattning : En stor del av den tidiga språkutvecklingen sker i samspel med vuxna, och kommunikationen mellan vårdnadshavare och deras små barn är därför särskilt betydelsefull. Vuxna anpassar ofta sitt sätt att tala till små barn genom att göra anpassningar i de språkliga parametrarna prosodi, segmentell fonologi, syntax, pragmatik och ordförråd. LÄS MER

 4. 4. Psykisk hälsa hos unga vuxna med och utan cochleaimplantat : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Angelica Rosengren; Jessica Söderberg; [2022]
  Nyckelord :cochlear implant; hearing impairment; deafness; mental health; SDQ; SDQ 18; cochleaimplantat; hörselnedsättning; dövhet; psykisk hälsa; SDQ; SDQ 18;

  Sammanfattning : Hörseln är en viktig förutsättning för utveckling av talat språk och kan därigenom påverka den psykiska hälsan. Vid medfödd eller tidigt förvärvad dövhet eller grav hörselnedsättning kan ett cochleaimplantat (CI) opereras in för att underlätta ljud- och taluppfattning. LÄS MER

 5. 5. YOUNG CHINESE LEARNERS’ ATTITUDE TOWARD CODE-SWITCHING IN ENGLISH

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Neda Soghari Vash; [2021-12-29]
  Nyckelord :English; Code-switching; attitude; English language; Chinese language; young learners; first language; bilingual teaching strategy;

  Sammanfattning : It is quite challenging for young students to learn English as a second language. Toalleviate this, supporting teaching methods can be used within English learning classes. Teachersplay a significant role in students' learning process. They have the responsibility to provide studentsappropriate learning experiences and support. LÄS MER