Sökning: "Language"

Visar resultat 1 - 5 av 11687 uppsatser innehållade ordet Language.

 1. 1. Navigating deepest, darkest Peru: A seven-week investigation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matthew Weaver; [2021-07-30]
  Nyckelord :Peru; murder; Environmental defender; Chaparri reserve; Land trafficking; irrigation project;

  Sammanfattning : This investigation began when curiosity was piqued in early January, after reading a Guardian article regarding the murder of an environmental defender of the Chaparri reserve. The headline included a new term, “Land Trafficking”, and skimmed over issues that left me wanting to learn more: an irrigation project was mentioned; a reserve was under threat; and it stated that the murderers are known to the community. LÄS MER

 2. 2. A LANGUAGE THAT MATTERS – Viewing the Women, Peace and Security agenda through an intersectional lens

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Razi Ullah Sara; [2021-07-20]
  Nyckelord :Women; Peace and Security; intersectionality; conflict; National Action Plans; Sweden; Finland; Bosnia and Herzegovina; Serbia; Lebanon; Jordan; Liberia; Democratic Republic of Congo; conflict-related sexual violence; refugees;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse how the Women, Peace and Security agenda is intersectional in its approach to women. This study contributes to previous research regarding gendered security and peace and conflict studies. LÄS MER

 3. 3. Lärarstudenter om språkets roll för andraspråkselevers kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnea Christell-Rose; Marie Strannabjer Melin; [2021-07-06]
  Nyckelord :språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; output; andraspråkselever; skolspråk; ämnesbegrepp; pandemirestriktioner.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa i vilken mån intervjuade lärarstudenter upplever att ett språkochkunskapsutvecklande arbetssätt praktiserats vid de grund- eller gymnasieskolor de gjort sinverksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet konkretiseras i tre frågeställningar: Vilken rollupplever studenterna att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt haft på de skolorstudenterna gjort sin VFU och i studenternas lärarutbildning? Vilka behov av språk- ochkunskapsutvecklande arbetssätt har studenterna upplevt under sin praktik? och På vilket sättupplever studenterna att ett strukturerat sätt att använda interaktion och samtal i undervisningenpåverkats av pandemirestriktionerna? Studiens resultat baseras på gruppintervjuer med tiostudenter från Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid ett universitet i Västsverige. LÄS MER

 4. 4. Rollen av det poetiska språket i "Den Nya Vetenskapen" av Giambattista Vico

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Maresca Massimo; [2021-07-05]
  Nyckelord :kropp; retorik; Vico; sensus communis; metafor; repetition;

  Sammanfattning : In the seventeenth century the Italian rhetorician Giambattista Vico imagined the history of human civilization in his major work The New Science. He conceived the progression of humanity from barbarism along the way towards the construction of a self-conscious mind, the highest and final achievement of human development. LÄS MER

 5. 5. Framställandet av psykisk ohälsa hos ungdomar - En diskursanalys av svensk press

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ala Rebwar; [2021-06-29]
  Nyckelord :Discourse; mass media; mental health; mental illness; representation; youth;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to explore representations of youth mental illness by analysingarticles in Swedish newspapers. Mass media has a central role in depicting social problems andshaping public discourse on health. It affects the way we understand and manage our social reality. LÄS MER