Sökning: "Laparoscopic Cholecystectomy"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Laparoscopic Cholecystectomy.

 1. 1. Patienters upplevelser av att genomgå en elektiv kolecystektomi med laparoskopisk teknik : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Matilda Asker; Åsa Juto; [2020]
  Nyckelord :Elektiv kolecystektomi; kvalitativ; laparoskopisk teknik; omvårdnad; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gallstenssjukdom på grund av stenar i gallblåsan är vanligt förekommande i Europa och Sverige. Allt fler elektiva kolecystektomier utförs nuförtiden med laparoskopiskt teknik och därför är det angeläget att undersöka patienters upplevelser av denna typ av operation. LÄS MER

 2. 2. Postoperativ smärta hos patienter som genomgått laparoskopisk kolecystektomi : En jämförande registerstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Cajsa Gunnarsson; Sofie Norin; [2019]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; laparoscopic cholecystectomy; postoperative pain; pain assessment; Anestesisjuksköterska; laparoskopisk kolecystektomi; postoperativ smärta; smärtskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förebygga och behandla postoperativ smärta är anestesisjuksköterskans ansvar genom det perioperativa förloppet. Tidigare studier har visat att förekomsten av postoperativ smärta efter laparoskopisk kolecystektomi är hög. LÄS MER

 3. 3. Dexamethasone som prevention mot PONV

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Dariusz Sobiecki; Ujkan Kuqi; [2016]
  Nyckelord :Dexamethasone; PONV; Laparoscopic Cholecystectomy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vilka patienter som kommer att drabbas av postoperativ nausea and vomiting (PONV) är svårt att förutse i förväg. Profylaktisk behandling mot PONV kan minska lidande för patienten vilket kan leda till kortare sjukhusvistelse och reducerade sjukvårdskostnader. LÄS MER

 4. 4. Perioperative pregabalin in pain management after laparoscopic cholecystectomy : A quality of evidence assessment

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för läkarutbildning

  Författare :Masi Koskinen; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER